Dikt via Per Beronius; En tankens revolution, 2 mars, 2017

Ämne: En tankens revolution
Sedan barnsben har vi av sedvanerättens demoner blivit itutade
kroppen, har sin begränsat givna tid, måste med nödvändighet
åldras, brytas ner av tiden tand, och Jordens dragningskraft.
Men med detta sagt, var vänlig, lyssna nu noga, detta är struntprat
så här ligger det till, blott myter, av de mörka strategerna spridda
från den ena generationen till den andra, i en evig
cirkelgångens räcka.
Med avsikt, för den egna vinningens skull sprida rädsla, hög tid
gå till motoffensiv, så som sagts mer än en gång i det förflutna.
Det är med tankens oemotståndliga kraft, den allt annat överordnade
vi skapar våra liv, tänk kärleksfullt i varje stund och rädslan, den
som bryter ner, på ett ögonblick försvinner in i tomma intet
men inte nog med det.
Vi kan gå ett steg vidare, med tankens kraft
Och det okonventionella tänkandet, kan vi oss föryngra
alla krämpor bakom oss lämna.
Men minns ändå, vi får inget för inget, en motprestation
för balansens skull av nöden, och vilken är väl denna.
Det fordras mod och tålamod hålla tanken i styr i varje livets stund
se till att den inte omedvetet fladdrar vidare likt kornen
i sandstormens yra, så än en gång.
Om detta kan vi inte låta oss påminnas mången gång nog
Det är vi själva, och inget annat, i det illusoriska yttre
som med tankens kraft skapar våra liv, valet detta
upp till oss själva, alla och envar.
*  *  *
Från det eteriska mottaget av Per Beronius
————————————————————–

Du gillar kanske också...