De Blå Fågelvarelserna via Ute Posegga-Rudel, 1:e mars, 2017

 

De blå fågelvarelserna via Ute Posegga-Rudel: Vändpunkten

1:e mars 2017

VIDEO (rekommenderas)

 

Kära Människor!

När vi ser på era händelser kan vi bekräfta för er, att er värld är i ett uppsving. Den befinner sig vid vändpunkten, där alla energier, efter att ha varit på den lägsta nivån av alla, nu oundvikligen måste vända uppåt – och vändpunkten har kommit nu!

Detta har kunnat inträffa eftersom ett tillräckligt stort antal av er, befinner sig vid denna vändpunkt, och efter att ha nått botten i ert undermedvetna kan ni inte komma djupare, och enligt regelboken måste ni gå i den andra riktningen, mot ljuset: det blir vändpunkten i det mänskliga medvetandet, efter att ha gått igenom en enorm process av utveckling, i medvetenhet och en växande expansion av medvetandet, inte bara beträffande era dagliga liv, utan också inom er andliga potential.

Detta är mycket goda nyheter! Något liknande har inte inträffat sedan Atlantis fall. Ännu bättre: att ha gått igenom denna enorma process med att arbeta er igenom separationen från er egen gudomlighet, har ni nått en plats av sådan andlig styrka, som mänskligheten aldrig tidigare åstadkommit under hela sin historia! Beakta i sammanhanget, att ni har integrerat dimensionerna av dualiteten i den extrema tätheten, men er själ har ändå lyckats ta sig igenom, och komma ut på andra sidan, mer strålande än någonsin tidigare!

Detta är ett verk av hjältar, Gudomliga Hjältar, verkligen ett Arbete av det Ultimata Gudomliga som genomsyrade, och inom sig själv integrerade det som är mörkt, och inte närvarande i det upplysta Tillståndet av det Gudomliga, i mänsklighetens kropp.

Nu är det viktigt att så många som möjligt rider på denna våg av återuppståndelse, och att fortsätta dra nytta av dynamiken i den ökande energin och medvetenheten, för att göra denna process till en fullständig framgång, och ge den så mycket kraft att inte ens så mycket som en sten lämnas kvar, i den gamla världen.

Övergången kommer att göras så lätt som möjligt. Men det innebär också att gamla strukturer kommer att falla – oundvikligen! För att skapa ultimata utrymmen för nya och humana förhållanden. Men eftersom alla övergångar kräver att man släpper det gamla, kommer en tid då mycket kommer att kännas obekant för er.

Det är bra att vara förberedda på detta, glada och tillitsfulla, och alltid fokusera på det ni vill skapa, istället för att hålla fast vid det som är i en upplösningsprocess.

Minns alltid hur välsignade ni alla är, och att kraften av Gudomlig kärlek och support alltid är närvarande, på exakt det sätt ni tillåter den att komma fram.

Vi är stolta över er eftersom ni har visat er styrka och sanna gudomlighet! Utan dessa egenskaper skulle det inte bli någon seger för mänskligheten, som nu framträder som lysande exempel för alla i universum att se! Ni har åstadkommit mer än de flesta av er någonsin kunnat drömma om.

Jubel för genombrottet av den gudomliga Källan, i världar av mörker! Detta är början på en ny era, som nu sakta vaknar upp till nya horisonter. Mycket arbete ligger framför er! Många utmaningar väntar på er! Men ni har passerat tröskeln till den nya kraften, och den har utvecklats i själva kärnan av mänskligheten, för att växa till oförutsebar storhet.

Detta borde vara en tid av ständig fest, mitt i mödan av er trägna uthållighet, för att säkerställa blomningen och utvecklandet av en ny mänsklighet, i en ny värld.

Det är med glädje vi står vid er sida!

Vi är de Blå fågelvarelserna!

 

Förmedlat av Ute

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

“Blue Avians: The Turning Point,” channeled by Ute Posegga-Rudel, February 28, 2017, at http://radiantlyhappy.blogspot.com/2017/02/blue-avians-turning-point.html

Source Link: Ute Posegga-Rudel Messages from the Realms of Light

Copyright© 2017. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, http://radiantlyhappy.blogspot.com Please post your comments on my blog so that I can be aware of them. Please share this message only together with this information and without changes, including the title. If you have questions, please contact me via transformation33@gmail.com. Thank you.

 

You may also like...