Rådet via Ron Head, 24 februari, 2017

Rådet via Ron Head

24 februari 2017

De andra 99%

Ni hör mycket ofta om de 99% av kosmos som inte är synligt för er. Ännu oftare hör ni om den lika stora andelen av ert DNA som är ”skräp”. Och ni påminns ständigt om att människor bara använder fem till tio procent av sina sinnen, och att det mesta av människans medvetande finns i det undermedvetna. Ska vi tala om det?

Vad finns i hela denna okända rymd? I ert kosmos sfär skulle vi säga att ni inte ser, eller tillåter er att se, den enorma närvaron av energi som är i kaos, eller potential. Ni föreställer er bara ”verkligheten” som varande inom det spektrum som ni har förmåga att uppfatta. Och glöm de saker som en del känner till men som inte berättas för er.

Vad finns i hela detta oanvända sinne och medvetande? Tja, alla de saker ni stängt av, hela den potential ni inte varit tillåtna att känna till, alla de upplevelser och den historia ni inte tror existerar. Och glöm allt det som dolts för er.

Vad gäller ert DNA så är den enorma del som människor kallar skräp-DNA egentligen bara ett direkt mått på deras egen brist på kunskap och förståelse.

Det vi vill säga er är att ni står på tröskeln av ert medvetande och tittar ut på allt det som ni har kvar att lära och intalar er själva att det inte finns något där. Vi vill att ni ska veta att ni är, och har alltid varit, i en process av upptäckande. Ni har all rätt i världen att få veta allt ni vill veta. Ni har förmåga att lära er allt ni vill lära er. Ingen har rätt att förneka er det.

Nu finns det väldigt mycket kunskap som faktiskt är känt för några människor, men inte för de flesta. Den har blivit dold. Varför? Tja, det bevarar status quo. Men det kommer inte längre att vara möjligt. Och det beror inte bara på att strukturerna faller. Var snälla och förstå att det aldrig skulle ha varit möjligt om inte ni köpt den historia ni blev serverade.

Vilken historia? Ni behöver inte veta. Ni skulle inte förstå. Ni är inte kloka nog. Åh! Ni är telepatiska? Eller klärvoajanta? Tja, det gör er farliga, eller hur? Och det motsäger historien? Tja, begrav det! Och det som började som något litet blev mycket, mycket stort. Det ni inte fått veta är nu större än det ni fått veta.

Detta gör saker övertunga. Och vad händer undantagslöst med saker som är övertunga?

Kommer ni ihåg mannen i filmen som skrek ”jag är arg som helvete och jag tänker inte tåla detta längre”? Det gryr nu i mänsklighetens medvetande att det vi beskrivit ovan är sant, och ni ”har fått nog”. Så det kommer att göras försök att, gradvis, för er avslöja några av de saker ni kommer att behöva de kommande åren.

Olyckligtvis för de som avslöjar saker, ges de mycket liten trovärdighet. Men, höjningen av medvetandet i sig försäkrar att inte mycket kan döljas längre. Så vi ser att all information gradvis kommer att undfly dem, ungefär som vattensituationen i Kalifornien. Information leder alltid till fler frågor, eller hur? Och en beslutsam allmänhet kommer inte att låta sig avskräckas, som i det förflutna.

Vi har många gånger sagt er att ni är på randen, att stora förändringar är på väg, att er nya värld håller på att uppenbaras. Och vi sa att vi talar om era inre förändringar och att de yttre ska spegla de inre när tiden är den rätta. Nåväl, vi gratulerar. Ni klarade det. Ni är på väg mot en mycket intressant tid.

There are two published books available on Amazon that contain the collected messages received by Ron Head (that’s me). The first is The Wisdom of Michael, available HERE, and the second is It Rings True, Available HERE. A third book is being compiled now.

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://ronahead.com/

 

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germains.se

Du gillar kanske också...