Dikt via Per Beronius; Enhetstänkandets välsignelser, 15 juli, 2017

Enhetstänkandets välsignelser
Än slank han hit, än slank han dit
än slank han ner i diket.
Ord, med sannolikhetens mått mätt
komna från en minst hundra årens gången tid.
Än slank hundratusen kronor hit, än slank
hundratusen kronor dit.
Än slank hundratusen kronor ner
i dikets avgrundsdjup.
Så det må vara
när mammons penningar
tagit makten på Jorden.
Men ändå, hav tröst, inget för evigt varar
med sannolikhetens mått, har kronor och andra valutor
i dessa nådens dagar gjort sitt.
Ett helt nytt rättvist betalsystem på Jorden installerats
sett dagens ljus, mammon har gjort sitt.
I sinom tid får vi se, vad bakom kulisserna sig rör
det enda med visshet vi vet, mammon har gjort sitt.
Mammon farväl, tack för det du in på bara huden oss lärt
så låt oss än en gång påminnas, älska dina kombattanter
de är dina lärare.
Ej att förglömma, minns också, det vi sår, gott eller ont
kommer till oss hundrafalt åter.
Rättvisans Gudinna
med sitt vakande öga, till Jorden kommen åter
att här för evigt förbli.
Det finns inget rätt eller fel
på Jorden, från liv till annat
vi lever i olika konstellationer, mångfalden danar.
Hur än sig tillvaron uppenbarar, från liv till annat
Är vi alla ETT, en och densamma.
Enhetstänkandets välsignelser
vad mer att säga, här och just nu
än älska dina fiender, de är dina lärare.
*  *  *
Av Per Beronius, från den eteriska världen mottaget.
———————————————————————–

Du gillar kanske också...