Dikt via Per Beronius, Ett nådens märkesår, 1 oktober, 2017

Ämne: Ett nådens märkesår
Meddelande:
I dessa, de nuvarande, 2017 årets dagar
har mänsklighetens uppstigning mot allt högre
vibrationsrekvenser och medvetenhetens nivåer
med tydlighetens signum tagit fart, och det riktigt rejält.
Med ett ketchupeffektens välkända talesätt
först händer inget, sen händer inget, sedan händer allt
på en gång.
Tecken i mångfald tyder på att året 2017
kommer att bli ett märkesår i evolutionen, med fokus
på det, som handlar om mänsklighetens uppvaknande
till sin 5-dimensionella medvetenhet.
Och de allt högre
medvetandets, vibrationsfrekvensernas, nivåer
efter den många tusenden årens overklighet
sömn och dröm, i den kraftigt begränsade
tredje dimensionen.
För ett par decennier sedan
när Jorden befann sig i ett krisartat  tillstånd
där ett högröstat mörker, var på god väg ta kommandot
lägga beslag på tolkningsföreträdet
hände något oförväntat.
Armador av högt utvecklade själar, kom ner till Jorden
för att hjälpa till, dessa, de så kallade indigobarnen
som i dessa dagar är vuxna, blev tungan på vågen
i kampen mellan ljuset och mörkret, fick evolutionen
att vända helt om, med färdriktning från mörkrets
mot ljusets dynasti.
I detta sammanhang, en påminnelse
inget av det som händer, händer av det som människan
ibland kallar tillfälligheter eller slump.
Allt som händer, med människans fria vilja given,
så Gudomligt vist ordnat.
Så vad är väl då året 2017
om inte ett, den Gudomliga nådens märkesår
där evolutionen, med tydlighetens alla mått vänt helt om.
Bytt färdriktning från mörkrets, mot ljusets dynasti
mörkret har haft mer än väl, av sin väl utmätta tid
hoppet om en bättre värld, spirar.
*  *  *
Av Per Beronius från den eteriska världen mottaget
_____________________________________________
________________________________________________
En gammal själ, i en ny kropp, genom den fria vilja Gud oss
givit, står det själen, vårt sanna jag fritt, att gång efter annan
från Himlen till Jorden återvända, när så vi väljer, liven på
Jorden likt pärlor på ett band radas upp, efter slutfört värv,
livet fullbordat, den fysiska kroppen, överrocken vi lägger av
lämnar den till Jorden åter, när mogna vi är för ännu ett läsår
i livets skola, Moder Jord, en splitter ny överrock oss ger.
Denna text är hämtad från boken, Daggdroppar i
Gryningsljus utgiven 2005.
________________________________________________

You may also like...