Saul via John Smallman, 28:e september 2017

Saul via John Smallman, 28:e september 2017

Att känna er själva är en viktig aspekt i er uppvaknandeprocess.

 

 

 

Energin från Kärlekens Tsunami stärks och intensifieras dagligen, och många av er kan känna det. Många andra människor, som fortfarande är mycket involverade i 3D-problemen dagligen, är också medvetna om och känner av dessa energier, vilka känns störande och förvirrande, eftersom de sensoriska och emotionella problemen kommer fram, som legat begravda eller förnekats under lång tid. Det är mycket besvärligt för många.

Saken är den, att för att vakna upp så måste ni släppa allt som inte är anpassat till Kärlek – hat, bitterhet, vrede, dömande, ovärdighet etc. Många är chockade över att så mycket kommer fram i sina individuella medvetanden. De kanske tror att det beror på världsliga eller personliga händelser – politiska, affärer, familjen, jordskalv och extrema väder – som stör sinnesron, men det är verkligen de egna oerkända “sakerna” som kommer fram för att erkännas, förlåtas , och släppas. Och det kommer att fortsätta så tills de släppts. Att släppa är inte så svårt, det är i att erkänna och äga det som svårigheten ligger. Dessa saker har begravts, eftersom människor tycker de är för smärtsamma att erkänna. Kalla på oss i de andliga världarna, för att hjälpa er med det intensiva obehag som dessa uppkomna problem kan orsaka. Kom ihåg, att ni aldrig är ensamma! Separation, som modern fysik tydligt har visat, är omöjlig.

Den Enighet som är Gud, och hela Hans Gudomliga Skapelse, innebär att ni alltid har kärleksfulla varelser nära till hands, för att hjälpa och trösta er i stunder av rädsla eller stress. Dessa varelser, som inte har kroppar, är fria att omfamna och stödja er oavsett var ni befinner er, oavsett vad ni upplever och de vill verkligen göra det. Många av er har nära och kära – barn, barnbarn, föräldrar, morföräldrar, syskon – för vilka ni skulle göra allt, när de behöver er. Men, ni har alla team av supportrar här i de andliga världarna, som känner på samma sätt för er. Ni är alla vackra och underbara varelser av Ljus, Guds barn, som är inneslutna i en mänsklig kropp och strängt begränsade av den kroppen. Och naturligtvis, denna kropp är mycket begränsad, men Ni är det inte, förutom när ni identifierar er med den mänskliga kroppen, som så många gör.

Att gå inom sig dagligen, och kommunicera med Kärleken och Ljuset som finns där inom er, hjälper er att bli medvetna om att ni verkligen är mycket mer än ni verkar vara, när ni observerar och identifierar er med era mänskliga kroppar. Ni är OFANTLIGT STORA, men omslutna av en mänsklig kropp som gör det mycket svårt för er att förstå, acceptera och veta, även om ni intellektuellt förstår det.

Att känna er själva är en viktig aspekt i er uppvaknandeprocess. Inte er mänskliga identitet – namn, familj, ålder, kön, yrkeskunnande eller yrke – utan er gudomliga identitet som En med er Skapare. Och ni kommer att få veta genom tiden ni tillbringar inom er, genom att öppna upp för kärleken som finns där som är er sanna natur, och genom att acceptera dess kärleksfulla omhändertagande, utan den nedvärdering ni gör när ni ser på er själva som “inte bra nog, värdelösa, syndare, en som ingen, inte ens Gud, kan älska.” Ni är och kommer alltid att vara Guds älskade barn, perfekt skapade till Hans Avbild, och det tillståndet är för evigt oföränderligt.

Det ni nedvärderar och ogillar hos er själva, beror på ert ego, den del av er som dömer, och sedan fördömer det dömandet. Men det är alltid självfördömelse, även om det är förtäckt för att det projiceras på någon annan, som ni uppfattar som fel, dålig eller missanpassad till de normer som ni har satt upp för er själva, som rätt väg av att leva och uppföra sig. Normer, som ni alltid misslyckas med. Och det blir ofta så smärtsamt att ni begraver eller förnekar, och sedan använder det till att döma och fördöma andra, vilket bara är speglingar av vad ni ogillar eller hatar hos er själva.

På grund av era kraftigt begränsade förmågor som människor, och de resulterande negativa självfördömandena ni gör, så lider ni! Vänligen, jag ber er, var snälla och kärleksfulla mot er själva. Ni vet djupt inom er, att ni är Ett med Källan, och därför är ni en evig varelse av Ljus och Kärlek. Var Er Själva, var Kärleken Ni är, och dela och expandera den Kärleken till alla, som ni har någon form av gemenskap med under dagen. Det var precis därför ni valde att vara på Jorden som människor, vid denna tid av oändliga konflikter, smärta och lidande.

Ni är Kärlek, var och en av er, och ni finns på Jorden för att visa Kärlek i handling hela tiden, för ni har en stor effekt på, inte bara de ni känner, älskar, träffar, tänker på och samarbetar med, till och med den kortaste stund, utan också på hela mänskligheten och det ger en väsentlig hjälp till alla i uppvaknandeprocessen. Ni behövs väldigt mycket för att dela med er av, och expandera Kärlekens Tsunami, som den gudomliga Modern inledde för att få mänskligheten att återvända Hem, efter att ha vaknat upp från illusionen, som har orsakat så mycket smärta och lidande för hela mänskligheten under eoner.

Låt inte era egons personligheter övertyga er om att ni inte kan göra någonting, att ni slösar bort er tid, att ni är ineffektiva, för det är helt enkelt inte sant. Som gudomliga barn av er alltid kärleksfulla Fader, är påverkan ni har enorm! Glöm inte det, ni vet att det är sant – hur skulle det kunna vara annat? – och fortsätt att ha intentionen varje dag, med att bara älska var ni än är, och vad ni än gör. Ert engagemang för denna gudomliga uppgift är absolut nödvändigt. Ni tar mänskligheten ut ur mardrömmen som är en illusion, och Hem till Verkligheten där ni alla återigen kommer att uppleva den yttersta glädjen, av att hela tiden finnas i den Kärleksfulla närvaron av Fadern, Vars Kärlek till er inte känner några gränser.

Överlämna er till Kärleken! Börja leva och vakna upp med förundran över att vara Verkliga, att vara En, att inte vara avskilda utan oskiljaktiga, och fullständigt njuta av friden och den totala uppfyllelsen av den, som ni så väl vet, är ert naturliga och eviga tillstånd av existens.

Med så mycket kärlek, Saul

 

Översättning: Margareta Jonåker

You may also like...