Sananda via John Smallman, 18 oktober, 2017

Sananda

via John Smallman

18 oktober, 2017

Drömmarna tar alltid slut och den som drömmer vaknar alltid upp.

Samtliga, hela mänskligheten, håller på att bli medveten om att det inte förekommer någon separation, för moderna fysiker har offentligt flera gånger nu tillkännagett det, men största delen av mänskligheten har ingen aning om vad det egentligen innebär. De av er som läser eller lyssnar till denna blogg, och andra upplyftande och inspirerande sådana, vet att det relaterar till det faktum att enbart Gud, Källan, Kärlek existerar och att det INTE FINNS NÅGOT ANNAT! Till och med ni har stora svårigheter att fatta vad det i själva verket betyder.

DET BETYDER ATT DET INTE FÖREKOMMER NÅGON SEPARATION!

Allting är förenat med allt annat, för Hela Skapelsen innefattas inom Kärlekens gränslösa och oändliga fält, bortom vilket det inte finns något bortom! I själva verket finns det inget sätt att undkomma Fader/Moder/Gud, Kärlek, Källan, för allt som existerar hålls synnerligen kärleksfullt inom detta oändliga fält i perfekt harmoni med Guds Gudomliga Vilja, i evig glädje.

Men i egenskap av människor, förefaller ni vara medvetna varelser med kroppar, inom ett universum/multiversum av myriader slags fysisk materia, inom vilka myriader andra livsformer också existerar. Det är sannerligen väldigt förvirrande för er, på grund av de begränsningar som era fysiska mänskliga kroppar, utav ert eget val, pådyvlar er. Dessa begränsningar är på många sätt mycket uppenbara inom era dagliga liv och sedan dör samtliga, för självaste livet förefaller vara begränsat och från detta finns inte heller någon skenbar flykt. Lyckligtvis är den skenbara verkligheten gällande allt detta ytterst overklig.

Allt som Gud skapar är evigt, blir i evighet älskat och uppskattat, och lever i total och oavbruten glädje och harmoni tillsammans med Honom nu och för alltid. Det finns ingen annanstans, allting finns inom Gud. Vad ni inom ert mänskliga tillstånd får uppleva är illusoriskt, eftersom ni ständigt blir påminda av många inom de andliga rikena, och även av dem som har valt att helt och hållet öppna sig till det fält av gudomlig Kärlek inom vilket ni alla permanent blir omfamnade, och som har rapporterats av dem som har vaknat upp när de har haft en nära-döden-upplevelse.

Om ni bara helt och hållet kunna öppna era hjärtan för Kärlek, och återgälda den kärleksfulla omfamning som Gud erbjuder er i varje stund av er eviga existens, så skulle ni vara oförmögna att inte känna till och förnimma denna Kärlek.

Det förekommer ingen smärta, inget lidande, eller någon bestraffning, det finns bara oändlig Kärlek. Ni känner inte av Den, för när ni valde att konstruera och träda in i illusionen, valde ni att för er själva dölja ert naturliga tillstånd av att vara Ett med, samt finnas inom Fader/Moder/Guds Närvaro, det enda tillstånd som existerar. Att vakna upp är att lämna den illusoriska upplevelsen av form, den fysiska kroppen och alla begränsningar och allt lidande som detta åsamkar er, samt att återigen bli fullständigt medveten om er eviga sanna natur, om er Enhet med Källan.

Drömmarna tar alltid slut och den som drömmer vaknar alltid upp. Mänskligheten befinner sig just nu i de slutliga stadierna av att kollektivt avsluta den dröm som förefaller ha inneslutit den i en farlig och oundkomlig omgivning, inom vilken dess överlevnad ständigt blir hotad på myriader olika sätt. Under denna process måste ni fullständigt frigöra er från allt som ni har engagerat er med, och som inte är i perfekt harmoni med Gud, med Kärlek, med er egen sanna och eviga natur. Er sanna natur förblir dold från er för så länge som ni väljer att engagera er med alla tankar, önskningar eller beteenden som dömer, skuldbelägger eller vanärar er själva eller någon annan. Såsom ni så ofta har fått höra, så accepterar Kärleken villkorslöst allt som Gud har skapat och endast det som Gud har skapat existerar. Allt annat är illusoriskt.

Javisst, illusionen bringar er stor smärta och stort lidande och ofta förefaller ni bli förtvivlade och miserabla offer för andras våld och negativa dömande, medan ni också kämpar för att överleva stormar, jordbävningar, vulkanutbrott, konflikter, personliga fysiska olyckor och sjukdomar, plus allt invärtes känslomässigt kaos som dessa situationer rör upp. Allt förefaller vara mycket, mycket verkligt och naturligtvis var detta anledningen till att ni konstruerade illusionen – för att bevisa att ni inte hade något behov av Gud, eller av Kärlek. Ni gömde med avsikt er från Verkligheten, från Kärleken, så den var dömd att bli smärtsam! Denna upplevelse i sig är med all säkerhet mer än tillräcklig för att bevisa er att utan Gud så skulle ni inte ens vara vid liv.

Kärlek är vilka och vad ni är, så när ni tror att ni är utan Den, så är smärtan extrem och måste begravas och förnekas genom att ni engagerar er med så många distraktioner som ni kan komma på. Och de fungerar inte. Att vara separerad från er Källa, från Livet – och i egenskap av fysiska varelser kommer ni alla slutligen att dö, det är ofrånkomligt – är absolut skrämmande. Ni är medvetna varelser och att tänka er att ert medvetande kommer att utplånas, permanent, är något som många inte ens önskar tänka på. Ni kan acceptera att andra dör, men att tänka på och acceptera det oundvikliga i er egen mänskliga död är verkligen mycket oroväckande.

De flesta människor tillbringar sina liv med att leta efter Kärlek, genom att säga och göra saker som de tror kommer att få andra att älska och uppskatta dem och genom att försöka undvika det oundvikliga, döden. Men, som ni alla är mycket väl medvetna om, så fungerar detta helt enkelt inte.

Kärleken är er natur! Det enda stället där ni kommer att finna Den är därför Inom er själva, där Den för evigt finns närvarande och ständigt erbjuder Sig själv till er. Allt ni behöver göra är att öppna era hjärtan för Den och låta Den komma in. Ni har alla fått genomlida så många svek och har blivit utsatta för så många negativa och skamliga dömande inom illusionen, att ni i egenskap av människor är oförmögna att ha tillit till antingen er själva eller andra. Ni har övergripande känslor av ovärdighet och skam, som får er att tro att Gud inte skulle kunna älska eller acceptera er precis som ni är, och att ni därför måste göra bot och bättring för att få hans godkännande.

Men, såsom ni upprepade gånger har fått höra, så är ni Ett med Gud, ständigt. Ni är perfekta gudomliga skapelser, för evigt och oändligt älskade av er vise och kärleksfulle Fader. Det är Han, Hans Kärlek, som bor inom er, för Den är även Ni – kom ihåg att det inte förekommer någon separation!

Det är varför ni gång på gång får höra att det är nödvändigt för er att dagligen vända er inombords till er heliga inre helgedom och låta den Kärlek som bor där få omfamna er. Det finns absolut ingen möjlighet för att ni ska bli avvisade! Så gå inombords och tillåt, känn sedan den kärleksfulla omfamning inom vilken ni varmt och för evigt blir hållna, och vet att inget förutom detta är möjligt.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

Sananda via John Smallman, October 18th, 2017

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

You may also like...