Teamet via Peggy Black 16 maj, 2017

Teamet

via Peggy Black

16 maj, 2017

Vi finns här för att erbjuda er vårt erkännande och vår tacksamhet. Vi sträcker ut vårt stöd och vår uppmuntran, medan vi återigen påminner er om er personliga kraft och storhet. Vi kan observera den energi av kaos och intensitet som det kollektiva medvetandet bjuder på. Kom ihåg att ni i sanning valde att få närvara under dessa tider. Ni är här för att förankra en ny verklighet; ni är här i denna dimension för att framkalla den. Ni är här i en fysisk form för att transmutera och transformera all den dysfunktion som ni får bevittna. Ni är inte maktlösa.

Som gudomliga varelser av kärlek och ljus har er kraftfullhet i sanning inga gränser. Ni är inte ensamma i denna strävan. Vi vill att ni ska inse att det finns ett nätverk av energi som blir förankrat av er och andra som kommer ihåg vilka de är och varför de är här. Vi förstår er oro gällande era närståendes och er planets välgång. Det är passionen och nyckeln som kallas fram, när ni minns vilka ni är och varför ni är här.

Det spelar ingen roll hurdan er ekonomiska situation, status eller ålder är. Ni är här för att förankra ett högre medvetandetillstånd och att transformera de diskvalificerade/negativa emotioner och vibrationer som sänds ut av dem som är omedvetna, rädda och som känner sig maktlösa.

Kom ihåg att denna verklighet, denna dimension, är energi; den består av vibration och frekvens. Denna dimension skapades av lager på lager av vibrationer, som har erbjudits av dem som finns närvarande inom denna dimension. Varenda människa, varje individ, lägger till sin egen energi och sina vibrationer till blandningen. De flesta individer erbjuder sin energi från en plats av desinformation, missförstånd och hjälplöshet. Den här gången är ni här för att ge energi, ha visioner och framkalla ett skifte.

Vi vill att ni ska förstå att ni får stöd och hjälp av er himmelska och galaktiska familj. Varje dag är det allt fler individer som vaknar upp till sin medvetenhet och sitt syfte inom denna fantastiska möjlighet att få transformera och lyfta upp en hel planets medvetande.

Vi bjuder in er till att träda in i den fantastiska medvetenhet och sanna kraft gällande vilka ni är. Nu är tiden inne. Vi bjuder in er till att fortsätta rensa ut er personliga skugga av undertryckta känslor. Det behöver inte vara smärtsamt eller ens svårt. Ni kan kärleksfullt lägga er fokus på vilken emotionell vibration som helst som uppstår och ge denna emotion ett ljud, med avsikten att skifta och rensa den känslomässiga vibration som ni har undvikit, tryckt ner eller till och med förnekat. Ersätt det som har blivit utrensat med en mer helgjuten känslomässig vibration i form av ljud-vibrationer. Detta är ett arbete för en sann alkemist.

Ni är här för att transformera all oberättigad/negativ energi som ni stöter på. Varenda gång ni medvetet rensar ut en aspekt i ert eget personliga energifält av oberättigade/negativa emotioner, så rensar ni också en aspekt av det kollektiva medvetandet.

Vi fortsätter dela med oss vikten av detta dagliga skeende och utövande. Som en sann alkemist kan ni placera er fokus på alla aspekter i den kollektiva skugga eller dysfunktion som ni får bevittna inom kaoset och erbjuda en ljud-vibration av den emotionella energin. Så ni kan erbjuda en frekvens eller ett ljud för svårigheten, ilskan/ursinnet, konflikten, dömandet. När ni väl har uttryckt denna känsla från en plats av sann transformerande kraft, säkerställ då att ni med hjälp av ljud och en avsikt kallar fram en känslomässig vibration av kärlek, healing, förlåtelse eller nåd.

Bli även den som bjuder in. Gudomliga medvetna varelser av ljus och kärlek finns ständigt redo att besvara er förfrågan och begäran om stöd och hjälp. Detta är ett partnerskap; icke-fysiska varelser av kärlek och ljus väntar på er inbjudan.

Er planet befinner sig i en process som ni kallar uppstigningen. Frekvensökningen på planeten, den resonans till vilken varje levande varelse tonar in sig, aktiverar och väcker upp alla som slumrar. Er planet badas i tilltagande vibrationer från det galaktiska centrumet. Planetens resonansökning, den energi som erbjuds av det galaktiska centrumet, stöttar och bistår ert personliga arbete och er service.

Förstå att ni är en del av ett underbart nätverk av medvetna multi-dimensionella varelser som vet vilka de är och känner till vilket arbete de kom hit för att utföra. Detta nätverk finns ständigt tillgängligt för er. Ni är inte ensamma i era ansträngningar, helt tvärtom. Förbindelsen till detta nätverk är er avsikt. Dörren eller portalen är er fantasi.

Kom ihåg att ni är ren energi och där ni lägger er fokus är dit energin går. Så fokusera på att förena er med detta osynliga nätverk av andra medvetna varelser av ren energi. Om det hjälper er, föreställ er eller visualisera en helig plats till vilken ni går för att förena er. Skapa denna plats eller alkemiska kammare. Se, förnim eller föreställ er andra utav ren energi som ansluter sig till er. Öva på detta; gör det till en daglig fokuseringspunkt. Det behöver inte ta mycket tid av ert upptagna liv. Kom ihåg det handlar om att ha en vilja, en avsikt och att tillåta.

Föreställ er, förnim eller känn att ni ansluter er till andra medvetna varelser inom denna högre sfär. Var medvetna om att ni är en viktig del av de flera miljoner som också skapar detta energi-nätverk av kärlek och ljus. Omge er älskade planet jorden. Andas liv in i era avsikter när ni fokuserar och erbjuder era egna klara vibrationer till detta underbara fält, som ögonblick för ögonblick håller på att skapas inom de högre dimensionerna.

Ni är i färd med att ge energi till kvantumfältet för alla möjligheter, med en framtid som är livsuppehållande för alla. Ni håller på strör frön till detta inflytelserika energifält med verkligheter som betonar livet. Ha tillit till ert vetande. Ha tillit till er passion för att frid och harmoni ska bli förankrade in i denna sfär som kommer att hjälpa till i uppstigningsprocessen som omfattar alla. Varenda person som gör detta hängivna arbete och denna service, hjälper till i dess strålande utvecklande.

Kom ihåg att skifta era egna frågor och begränsningar till en plats för transformation. Lyft upp dem med hjälp av alla verktyg och processer som finns tillgängliga. Nu är tiden inne då ni i sanning ska stiga in i er personliga vetskap och ansluta er till andra likasinnade och likakännande, i deras fysiska och icke-fysiska former. Skapa tillsammans, i partnerskap, en väv av ljus som omfamnar hela mänskligheten i helande kärlek.

Gudomliga varelser väntar på er förfrågan; bjud in deras hjälp i vartenda ögonblick. Anslut er till andra jordvandrare, som vet hur de ska vara närvarande i den begränsade upplevelsen att ytterligare förena sig till de högsta möjligheterna gällande den sanning som de kan frambringa och förankra. De himmelska varelserna hyllar dagligen ert mod, för att ni finns närvarande inom denna begränsade dimension. Ni finns här, oberoende av de omständigheter som ni märker att ni får uppleva, för att transformera det som ni stöter på och får vara med om. Ni är förkroppsligade gudomliga varelser.

Vi känner den djupaste tacksamhet för er villighet att utföra detta arbete. Vi finns ständigt tillgängliga för att stötta och hjälpa er. Kom ihåg att vara de som bjuder in alla varelser från sfärerna av ljus och kärlek, namngivna och ej namngivna. Härskaror av gudomliga varelser anländer på er inbjudan. Ha tillit till denna sanning.

”Teamet”

 

» Source – Channel: Peggy Black

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...