Dikt via Per Beronius; Existensens, varandets mysterium, 21 februari, 2019

Ämne: Existensens, varandets mysterium.
Meddelande:
Överlevnad är ett, så det må vara, men här ett aber
att leva, i ordets egentliga bemärkelse, är något väsensskilt
annorlunda annat.
Livet en gåva, av Moder/Fader Gud, människan given
hur använder vi denna Gudagivna gåva.
Här finns det lika många svar
som det finns människor på Jorden.
Livet må levas i dur eller moll, det är vi alla och envar
som med vår fria vilja given, väljer hur livet skall sig gestalta.
Ansvaret för livet, vårt eget, kan inte överlåtas
delegeras till någon annan, så det är, och inget mer med det.
*  *  *

Du gillar kanske också...