Galaktiska Ljusfederationen via Blossom Goodchild, 22 juni, 2018

Galaktiska Ljusfederationen

via Blossom Goodchild

22 juni, 2018

När jag första gången läste denna kanalisering efter att ha fått den till mig, så kunde jag inte hjälpa annat än att känna/veta att jag tidigare hade haft detta slag av konversation med dem … och ändå, när jag höll på att kanalisera den, så kunde jag inte minnas att jag hade haft det. Så det måste finnas en anledning till varför mycket av det återigen har kommit igenom. Kanske jag inte förut har gått igenom det här tillsammans med dem på det här sättet? När jag kollade upp det så kunde jag inte hitta någon likadan. Kanhända jag är redo för dårhuset?

Så, här är vi åter en gång. Det är många frågor som folk ställer som för mig bara är alltför obegripliga. Min hjärna kryper inte in på platser/ställen dit vissa andras verkar göra. Jag förefaller acceptera mycket, helt enkelt ’Såsom Det Är’. Men ändå kan jag se frustrationen hos dem som har dessa mycket nyfikna sinnen och ändå känner jag att det inte bara gäller för ’oss’ att ta oss dit. Så, jag ber om ursäkt till alla som hade hoppats på att jag skulle göra det! Men en sak som … är/har varit/kommer att … upptas i allas sinnen är ämnet som gäller EVENTET. Vissa berömda kanaliserare nämner aldrig det, några talar om att det ska inträffa detta år, vissa säger att det inte kommer att äga rum på många, många år. Inget under att alla är så förvirrade och besvikna. Kan ni se detta utifrån vårt perspektiv? Det kan vara mycket nedslående att läsa om sådan varierande och annorlunda information från de källor som folk litar på … inklusive er själva, med all respekt. Ok? Så … rätt från pålitligt håll så att säga … Vad/när/hur/varför handlar detta EVENT om? Kan vi inte få det utrett en gång för alla och sedan lämna det tills den tiden när vi alla VERLKIGEN behöver VETA att det I SJÄLVA VERKET KOMMER ATT ÄGA RUM. Tack!

Välkommen till dig, Käraste Blossom och till alla själar som VET att vi är av Sanning och Kärleks-Ljus. Allt som vi har anförtrott oss till er via ord i dessa kommunikationer, har varit av bästa förmåga och Vetande från vår sida. Man måste, när man håller på utvecklas till en Ljusare grad av sig själv … förstå att det förekommer mycket som helt enkelt inte kan överföras med anledning av vissheten om vad som ska komma … och som inte är redo att bli avslöjat.

Varför inte?

För att det är vissa Skeenden som behöver äga rum innan följande skeenden kan läggas på plats. Fastän den Gudomliga planen gäller … så förekommer det mycket, på grund av den fria viljan och harmoniseringen med den planetariska tillströmningen, (?) så finns det mycket som avgör olika resultat. Av vilket mycket kan vara oförväntat och därför måste man ändra sin kurs för att få allting tillbaka på rätt bana, för att saker och ting ska fortgå såsom … de borde göra / har … planerats.

Därför kan vi inte ’avslöja’ alltför mycket. Detta är inte den enda orsaken. Ifall vi sade alltför mycket gällande när och varför, så finns det de av er densitet som ögonblickligen inför motåtgärder … och försöker sitt yttersta att förhindra sådana ’Himmelska möten’ ska äga rum. Gällande denna specifika fråga, måste därför en hel del tystas ner.

Ja, det besvarar inte riktigt varför det förekommer så mycket konflikter mellan den information som förs fram. Javisst, jag är medveten om avsiktlig falsk information och som jag säger, så har ändå ’stabila kanaler’ varierande information som framkommer. Det är så många som är trötta … och helt enkelt har fått nog!

Vi är medvetna om detta och ändå så VET vi att Var och En kommer att fortsätta i sitt Ljus – med kropp och själ. Allting håller nu på att förändras i snabb takt. Får vi avleda ämnet för ett ögonblick, för att säga att vi även är medvetna om många själar som upplever en otakt inom sin Hjärt-energi. Vissa känner av att det direkt är riktat … mot/igenom … hjärtat och vissa upplever en funktionsrubbning runtomkring nämnda område. Vi säger inte att man ska ignorera detta, för det är verkligt och det är alarmerande för många. Men vi säger det på sätt som kan trösta, att många som upplever sådant, ’kommer igenom och ut på andra sidan’ utan ytterligare bekymmer. Detta står i linje med den Högre Energivibration som sammansmälter med er Planet och ert själv. I och med att kroppen anpassar sig till dessa Högre Energier, får man ’naturligt’ uppleva oregelbundna skeenden, på grund av uppgraderingar i kroppens organ. Hjärtat är naturligtvis av en STÖRRE livskraft och därför ’förändras det’ i och med att det flyttar sin frekvens till en högre position och därför kommer det att påverka vissa, mer än andra, när det sker. Detta sker också med mycket inom kroppen och vi försöker försäkra er om att dessa ’skeenden’ endast är tillfälliga. Men vi upprepar att vi inte har er medicinska kompetens och ifall man är bekymrad på djupet, så besök då naturligtvis era världsliga utövare inom området så kan det kanske lugna ner ert sinne.

Ifall det inträffar att frågor gällande hjärtat fysiskt behöver ’anpassas’ av sådana utövare, så skulle det kunna bero på att Vibratonsförändringen hos vissa har utvecklat en rörelse som är en aning för hög för det som det var redo för … Men var medvetna om att allt detta stegvis kommer att lugna ner sig.

En extrem trötthet ’lägger sig’ nu över många. I livstider har man förberett sig för det som är på väg. I eoner har själar av Ljus ’kämpat’ sin väg genom mörkret och tappert kommit igenom.

Själen är trött … och hopkopplat med distraktioner som uppstår från kemikalier runtomkring och inombords, vilket man dagligen kommer i kontakt med … så finns ett BEHOV för att NÅGONTING ska försäkra en och ge uppmuntran till att fortsätta och det ligger i hög grad i förgrunden i så många människors sinnen.

Ja, verkligen! Man kan ibland undra ifall EVENTET bara är en morot för att hålla oss igång? Men det kan ha motsatt effekt när (som jag/vi förutsade att det skulle) snacket och förväntningen om EVENTET som skulle komma att ske, återigen dog ner, och man lämnas kvar med en urblåst och övergiven känsla. Så … tillbaka till den ursprungliga frågan … hur kan det förekomma/varför finns det … så mycket olikheter gällande våra framtida dagar? Jag känner att ni kommer att säga något gällande tidslinjer och parallella universa osv. Har jag rätt, eller har jag rätt?

Du har fel!

Skrattar högljutt!

För vi föredrar att ge dig en ursprunglig jämförelse.

Åh, men var snälla och gör det!

Käraste själar … anledningen bakom dessa olika resultat i era framtida dagar är att perspektiven av det som ligger framåt kan förändras inom möjligheter och … det finns oändliga möjligheter. Så det kan vara att en informationsgivare känner en större benägenhet för ett visst resultat och en annan känner sig dragen till ett annan slags resultat.

Men NI talar om EVENTET som ska ske vid en viss tidpunkt … och det är en JÄTTESTOR händelse, närhelst den kan äga rum. (Det varierar också i hög grad). Säkerligen, IFALL DET KOMMER ATT BLI SÅ … hur kan det vara så att en annan budbärare inte ens nämner det … som om det helt enkelt inte var aktuellt? Det får en att undra vad sanningen ÄR och NÄR den kommer att inträffa och VARFÖR vi borde fortsätta med att tro på en sådan sak.

Blossom … tror du personligen på att EVENTET kommer att äga rum? 

Huh, där avslöjar ni mig! Min Sanning Är … Jag vill så gärna tro på det … att veta det. Jag kan föreställa mig det (fastän jag inte verkar fatta vad som ska ske efteråt). Sedan finns det tider då jag ifrågasätter ifall det kommer att ske eller överhuvudtaget inte. Det har sagts att dessa förändringar kommer att äga rum under vår livstid. Nåväl, vissa av de människor som läser era ord befinner sig nära 90-årsåldern … de ’känner inte av det’ och ändå har de väntat i sextio år eller längre! För dem är det mycket nedslående.

Så vi frågar dig på nytt … tror du personligen på att EVENTET kommer att äga rum?

 Det enda svar som jag kan ge er är … jag skulle vilja det! Till att börja med … så har NI sagt att det gör det och jag är er budbärare, så det är inte någon större mening med att jag inte skulle lita på er.

Men du har rätt att ha dina egna uppfattningar. Såsom White Cloud tillika med oss alltid har sagt … ifall vi säger något som inte genljuder som DIN SANNING, så förbise det. För det är DIN SANNING som är SANNINGEN för dig.

Saken är den att jag inte säger att det är eller inte är min Sanning. Jag säger att jag inte vet!

Låt oss säga till dig nu I VÅR SANNING … vi kan bara … ta igenom/erbjuda dig … det som är VÅR SANNING. Vi har inte ’rätten’ eller ’urskillningen’ att kommentera någon annans åsikter och tankar gällande den här frågan.

VI ERBJUDER DIG VÅR SANNING. Och på det trevligaste sättet, säger vi: ’Ta det eller förkasta det’. Detta är vad vi menar, Blossom. Vi erbjuder dig det som VI ÄR MEDVETNA OM. Man behöver inte följa det … det finns ingen skämshörna ifall vi det som vi säger inte genljuder med någon individ.

Varje själ vandrar sin egen väg … varje själ vandrar hemåt … tar olika färdvägar för att komma dit … genom de val man gör. Det finns inte bara en endaste väg … För så många själar som färdas … så finns det lika många vägar.

ENLIGT VÅR SANNING, VETSKAP OCH FÖRSTÅELSE … SÅ KOMMER EVENTET ATT ÄGA RUM.

Tack så mycket för detta. Men som jag förut flera gånger har sagt, så håller vissa med mig och vissa inte … det skulle vara så upplyftande och uppmuntrande att få en liten ledtråd fram till det … såsom NU! Ingen avisering behövs! BARA GÖR NÅGOT! Ja, jag vet att genom att säga detta, så kommer e-mejlen att strömma in som förklarar att vi inte är här för att bli räddade. Vi är här för att göra det på egen hand. DET VET JAG! Men visste NI/VI när vi kom hit för att ’genomföra’ denna transformation, bara HUR SVÅRT det skulle komma att bli? Allvarligt talat … var vi alla medvetna om hur svagt de mest nerdimmade ljusen skulle lysa? Vi kunde inte veta det, för livet utvidgar sig ständigt i sin mångfald och kanske, bara kanske en BOOSTER från er, mina vänner, skulle kunna motverka några ’skenbara boosters’ som blir injicerade i våra system! Jag låter som om jag mal på. Jag är I Sanning ok och ändå så finns det så många som helt enkelt inte är det och skulle välkomna en ’uppvärmningsövning’ för att få oss motiverade och omladdade … för att kunna genomföra detta.

För länge sen, Blossom, bad du oss att hålla en rådplägning för att se om det kunde vara möjligt.

Fick jag något svar?

Vi sade att vi skulle göra det. 

Gjorde ni?

Det gjorde vi.

Jag glömde hur det gick.

Efter långa diskussioner kände vi att det var klokt att under åren visa det på en mindre skala än där du … förväntade dig/letade efter … av säkerhetsskäl för alla på er Planet. För vi antar att många uppvaknade själar är medvetna om att ifall en sådan sak inträffade … till och med som en uppvärmningsövning … på en större skala än vad vi nu presenterar det … så skulle det förorsaka mycket kaos och stora störningar.

Som ni känner till så följer jag inte med i politiken … men är det inte ändå exakt vad som sker på den politiska fronten? Mycket kaos och stora störningar? Varför inte slänga in ett enormt Ljusskepp in i smeten och se var vi alla hamnar? Det är dags, mina vänner … eller hur? Är det inte dags att bara sätta igång? Många säger att VI SOM EN HELHET är inte redo. Nåväl, varför inte bara göra det och ta reda på det? Vi samlar ihop bitarna i den här röran hela tiden. Ifall vi fick uppleva ett LJUSSKEPP för alla att se … så skulle vi fortsätta att plocka upp bitarna, men med förnyat hopp i våra hjärtan och längtan efter att tjäna på sätt för att hjälpa andra att förstå, eftersom så många av oss ’rullar tummarna i väntan’ att få göra det. Oj, oj! Det är bäst att jag kliver av min lilla talarstol.

Bästa Själar av Ljus på det Jordiska planet … Vi är ständigt ivriga att få ha sådana konversationer, för de ’Upplyser’ även oss, om era Jordiska trångmål. Vi är inte ’från’ den här sidan av upplevelserna och därför är alltid hjärtliga erbjudanden från er välkomna att hjälpa oss i att förstå situationen utifrån ert perspektiv.

Jösses! Få inte igång mig nu!

Med anledning av Energin, känner vi att det är dags för oss att ge oss av från denna kommunikation. Vi ’tar in’ väldigt mycket av det som du har talat om på så mångas vägnar, Blossom. Det varken ignoreras eller avfärdas. Men med djupt beaktande av de pågående procedurerna.

Nåväl, tack så mycket för att uppmärksamma det. Ok, kompisar … jag måste fortsätta … leva mitt liv till min bästa förmåga och FORTSÄTTA MED ATT GÅ VIDARE … för det är vad som får oss varthän vi är på väg. Mycket Kärlek … Stort Tack, för denna konversation och för att anse mig värdig och i verkligen tillräckligt ärofylld för att detta ska äga rum!

Det är ett nöje att få tjäna … i intresset för det Högsta Goda för allt som Är.

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

Make every day a HAPPY HUMAN DAYhttp://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: Blossom Goodchild

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...