Dikt via Per Beronius; Kärlekstecken från ovan, 24 november, 2017

Ämne: Kärlekstecken från ovan
Meddelande:
Så som sagts, mer än en gång förut
det oväntade, det enda vi kan förvänta
och varför det.
När vi lever i det tidlösa nuet
det som är helt oplanerat, av friheten styrt
där allt, från första till sista kommatecken sig uppenbarar
i den takt och ordning, det av Gud är menat, då kommer
allt i den tidlösa evigheten i rättan “tid”.
Inte helt enkelt att ständigt i nuet leva
när vi har åtaganden utlagda på entreprenad
då får vi finna oss i, från gång till annan kompromissa
underordna oss en värld, som av tiden är styrd.
Men även denna kompromiss är möjlig
om än det fordrar tålamod av oanat mått.
Ännu är vi inte riktigt där
där vi alla och envar, helt och fullt ut kan leva
i den tidlösa tiden helt fritt, men vi är på god väg dit.
Det lilla barnet, måste lära sig att krypa
innan det kan resa sig i sin fulla längd, och gå.
Träning ger färdighet
kärleken den altruistiska, ovillkorliga, oegennyttiga
den som inte söker sitt, är helt nödvändig.
Innan vi alla och envar, mänskligheten i sin helhet
kommit till de tidlöshetens höjder.
Där allt i ögonblicket börjar om på nytt
på en ständigt ökande medvetenhetens
högre nivå.
*  *  *
Från den eteriska världen av Per Beronius mottaget.
———————————————————————-
_____________________________________________
Varje dag en högtidsdag, en helig dag, varför det frågar
du, hur kan du säga så, denna dag, välkomnad av Moder
Jord, du lever i en fysisk kropp omgiven av Skapelsens
under, kan lyssna till konserten av naturens alla ljud,
höra din älskades andetag, känna blommans doft, dess
skönhet uppleva, färgerna omkring dig se, besinna dock
du som på en högre nivå, ett annat val än detta har gjort
även om detta du nu har glömt, du som den nya dagen
upplever som svår, ja kanske mycket svår, vet att du
i varje stund nya erfarenheter får, nya läxor lär, lärdomar
du själ i ett högre syfte valt, även om detta du ej längre
medveten är, kan du då denna dag något annat kalla än
en högtidsdag, en helig dag.
Denna dikt hämtad ur boken
Spårljus Del 2, Människan
utgiven 2004.
_____________________________________________

You may also like...