Dikt via Per Beronius, 23 december

Per Beronius

Tema: Magnetismens oemotståndlighet

Se dig inte om, de som varit, har varit
För att aldrig komma åter

Men ändå, i detta årets flämtande
Sista dagar, dags att summeras, göra bokslut, för att sedan
Läggas till handlingarna, det som detta nådens år 2015
Har förevarit

Vad var det som blev rätt, vad var det som gick snett
Det spelar ingen roll, nya erfarenheter i bagaget, alla och envar
Gör vi av den tid, den nådens gåva av Gud oss given
Det bästa vi förmår, på kartan inget annat

Till Jorden vi kom, med ett undertecknat kontrakt i bagaget
Det kommande livets teman, scheman, att göra, uppleva, reparera
Det som i tidigare inkarnationer, blev blott lite, sisådär

Vår målsättning, dana oss själva
Så gott det nu går, där vi står, stundom med tomma händer
Ibland, famnen med den violetta flammans blommor fylld

Alla gör vi det bästa vi förmår
Om än det händer, vi halkar ner i diket, gör om, gör bättre
Så gott det nu går, med våra inneboende kärlekens ambitioner
Gör det bästa för vår nästa, för oss själva
Så lätt att glömma

En, tillfullo uppvaknad mänsklighet
Kan inte göra något annat, ambitionerna högt ställda
Natten flyr, dagen gryr, nu går vi alla, som det ett vi är
Mot det nya, knackar på porten till Tusenårsriket

Och vad är det väl menat, vi där skall möta
Bara att ge sig till tåls, med tålamodets dygd
Med sin Skyddsängel bredvid
Vandra vidare

I beskydd av sin Skyddsängel vid sidan
Är man aldrig ensam, om än i det yttre, det så kan synas
Minns också, vibrationer i resonans förstärker varandra
Så räkna de lyckliga stunderna blott

Livet ett miraklernas spel
En Gudomlig nådens gåva
Människan given

*  *  *

Mottaget av Per Beronius
———————————————
I sin poesins utgivning, med fokus på världsutvecklingen
Nio titlar i bokhandeln, mer att läsa på nätet, sökord:
”Galaxer”, ”Bortom 2012”, ”Ropet från Kosmos”, ”Röster från Andromeda”, Författarnamnet
—————————————————

You may also like...