Dikt via Per Beronius; Livets mysterium, 2 april, 2018

Ämne: Livets mysterium
Meddelande:
Livets cirkelgång
människan kom till Jorden
för att utvecklas, förädlas, danas
ge sitt bidrag till evolutionen.
Ett uppdrag
av bibliska dimensioner
evolutionen, ett projekt av obegriplig
storlekens ordning.
Med människans
Gudagivna fria vilja given
är det vi alla och envar som väljer
hur livet skall hanteras, sig gestalta.
Här ett förslag
lyssna till vårt Högre Jag
där det som i livskontraktet
står skrivet är givet.
Det kontrakt vi undertecknade
innan vi än en gång av oräkneliga
till Jorden föddes i en
det lilla barnets kropp.
Något minne av det
som i livets kontrakt står skrivet
tillåts vi inte bära med oss, det vore liktydigt
med att glutta i facit.
Den mänskliga kroppen, den förgängliga
ett nödvändigt själens fordon
under jordelivet.
Själen, den eteriska, odödliga, eviga
vårt sanna Gudomliga jag.
Det här sagda
är måhända inte särskilt lätt
för oss att förstå.
Vi som blott har tillgång
till myntets ena sida.
Så går en dag i sänder
och kommer aldrig mer, men Hoppet
oss ledsagar med orden
vi får många fler.
Födelse
och det vi kallar död
i en evighetens cirkelgång.
Denna dikt från det där ovan kommen
av Per Beronius satt på pränt med avsikt
att vidarebefordras.
*  *  *
_________________________________
__________________________________________________
Transportsträckan, den asfalterade, kantad, av törnen och
blomster i allsköns blandning har nått sitt slut Himlen rosafärgad
av Solen, som ännu ej nått över horisonten, den gångna natten
klar och kylig, med sitt hav av stjärnor, vakande, över Jorden
daggdroppar i gräset, skall snart skimra i regnbågens alla
färger födda ur strålarna av den uppstigande Solen, en stund
i begrundan dröjer jag mig kvar vid slutet av vägen tackar
mina lärare, törnena och blomstren för de gåvor de mig
givit kapar ett efter ett varsamt banden knoppar på väg
att brista, visst gör det ont när knoppar brister den nya
dagen i väntan att får överlämna sitt oskrivna blad.
__________________________________________________
Denna dikt hämtad från boken
Daggdroppar i Gryningsljus
Utgiven 2005

You may also like...