Sion kanaliserar sitt Högre Jag, 31 mars, 2018

Sion kanaliserar sitt Högre Jag

31 mars, 2018

Förlåtelsens sanna kraft.

En av de mest kraftfulla gåvorna är förlåtelse eftersom detta är den sannaste och mest effektiva befriaren som existerar, som öppnar lås och bryter kedjor när den väl sänds ut i och med att du helhjärtat antingen förlåter dig själv eller andra. Det finns inget eller ingen som kan stoppa den. Den är som en ängel av ljus som kommer och klipper av alla band, öppnar varje dörr i det oändliga, tills den når orsaken vid den början där en viss situation uppstod, samt befriar den med stor kärlek, omger den med sitt ljus och vägleder situationen i motsatt riktning än där den höll på att bli manifesterad i ditt eller någon annans liv, medförande kärlek, välmående och healing till alla som involverar sig i frid och enhet.

Inser du vikten av förlåtelse och hur underbart det är att ha denna kraftfulla gåva som ett mycket fåtal uppmärksammar? Majoriteten av människorna förlåter av sociala, sentimentala eller bekväma skäl, men mycket få gör det utav självkärlek eller kärlek gentemot angriparen, vilket är viktigt att du förstår, älskade du. Det är en dörr till din frihet inte bara känslomässigt eller andligt, utan även mentalt och fysiskt. När man lever på en 3D-planet är det mycket viktigt; att vara mentalt och fysiskt fri låter dig med klarhet se alla saker och situationer i ditt liv och att inte någonsin döma några personer eller situationer av något slag. Att veta att alla är fria i och med sin gudomliga födslorätt att få avgöra hur man ska leva, låter en leva bland dem på ett fredligt och respektfullt sätt och hjälpa till bara när man blir ombedd att göra så, älskade du, du själv måste befinna dig i fullständig andlig, emotionell, mental och fysisk frihet som du får genom den sanna befriande kraften att förlåta dig själv och alla andra. Ingen kan lära ut något som man inte förstår eller upplever, som Jesus sade: ”En blind kan väl inte leda en blind? Faller inte båda då i gropen?” Man måste vara förberedd och redo att hjälpa.

Jag har visat dig en av universums största krafter, förlåtelsen, som är vår älskade Fader/Moder/Gud, det är deras essens tillika med den oändliga och oräkneliga kärlek som de har för alla sina barn i samtliga Galaxer och Universa som existerar fram tills nu.

Glöm aldrig att kraften i kärlek, förlåtelse, respekt, barmhärtighet, ödmjukhet, vänlighet och service för andra samtliga är befriare av fastkedjade själar och sinnen som har stängts in i sina egna burar av ignorans i denna illusoriska värld. Du vet, kära barn, i den här världen anser människorna att deras mest kraftfulla vapen är fysiska saker såsom krigsvapen, föremål, svärd, pipor, baseball-klubbor, knivar, bössor osv, tillika med de fysiologiska/emotionella vapen med vilka de vill övermanna andra bröder och systrar, genom att binda deras själar vid fruktan och underkastelse utan att veta eller förstå att de i och med den universella lagen även fängslar sig själva med kedjor av hat, förbittring, kritik, smärta och rädsla, samt att enbart den sanna kärlekens och förlåtelsens makt är det som kommer att komma in i deras liv för att lossa alla dessa knutar, som ett mäktigt tve-eggat svärd som skär loss dina knutar och knutarna hos de personer som du har förolämpat eller som har förolämpat dig.

Detta är en total frigörelse för alla. Det är det sätt på vilket Guds/Moderns/Faderns kärlek och förlåtelse fungerar och den finns ständigt tillgänglig för alla som önskar förlåta sig själv och andra.

Nåväl, detta är en av de större synliga krafterna efter kärlek och som jag sade till dig, för att den inte är fysiskt synlig så tror människorna att den inte är viktig fastän vissa ser den som en svaghet, vilket jag tidigare har berättat för er, genom att inte ge den till andra så förnekar man den för sig själv men, älskade ni, ni borde förstå att våra vapen inte är fysiska, vi behöver dem inte (ett leende).

De existerar endast här i er värld, för att ni uppfann dem med vägledning av de mörka och olyckligtvis är de till er egen självdestruktion vilket är vad dessa mörka varelser verkligen önskade, men de kommer aldrig någonsin att förmå uppnå det. Ni håller nu för var dag på att alltmer öppna era ögon och ni inser att våld och hat inte leder er till något gott och aldrig får ett lyckligt slut.

Mänskligheten kommer att bli tvungen till att lära sig att förlåta sig själv och med kärlek förlåta sina bröder och systrar eftersom ni behöver enhet för att framskrida i er uppstigning och detta meddelande, min kära Sion, har vi dagligen hållit på sända ut till planeten tillika med all vår kärlek och vårt ljus. Såsom vi har sagt: budskapet är alltid detsamma för alla under alla tider av er existens och vi har också tagit oss an var och en av er specifikt, via era skyddsänglar och andliga guider som finns tillsammans med er till 100% av tiden, från tiden för begynnelsen av er fantastiska evolutionsresa, men vårt problem har varit att nästan ingen har lyssnat.

Några eoner av tid måste förflyta för mänskligheten att uppnå ett minimum av utvecklingen, så att vi kunde bli hörda och för att en förändring skulle kunna börja äga rum. Tack vare vår Gud/Fader/Moder accelererar detta idag på ett magnifikt sätt och här är du och jag i ett samtal och förmår ha denna storslagna konversation inom vilken vi äntligen kan tala om hela sanningen och vad som egentligen inträffade här. Varje uppvaknad varelse får nu ta emot information eftersom den kan tas upp och förstås för ditt och andras högsta goda, för vi är alla en del av en utomordentlig sanning som förenar oss som en galaktisk Guds ras inom Universum, i egenskap av äkta söner och döttrar till våra ljus- och kärleks-föräldrar som skapade oss fria att få vara, göra och ha allt som vårt sinne-hjärta kunde föreställa sig att önska sig, utan gränser och högst underbart; i Evighet.

Jag vill att du ska förstå detta, kära älskade, du blev begränsad av tid-rum i denna uppenbara 3D-verklighet, men det är inte så i verkligheten, vi befinner oss ständigt inom här och nu, det är först nu när du håller på att vakna upp till denna vetskap som du kommer att kunna förändra vad du vill i detta ögonblick, i denna stund behöver du inte längre vänta, för kraften att göra det finns inom dig, nu och alltid. Tiden för manifesterande är också lagd av dig med dina övertygelser gällande tid-rum som för Universum inte existerar. Den skapande energi som transformerar sig själv till allt som du önskar dig står ständigt redo att lyssna till dig, vi har väntat så länge på detta livsögonblick inom vilket vi ville tala om för dig att du inte bara har makten att förändra ditt personliga liv som du vill, utan att transformera er värld, er hela planet och den mänskliga rasens livsöde för evigt, med enbart magin av att fråga, tro och ta emot det nu.

Så enkelt som detta, är hur universum ständigt fungerar, det känner inte till fördröjningar eller felaktiga leveransadresser, det gör aldrig några misstag och det glömmer aldrig bort något av vad som har efterfrågats, men dessa önskningar som inte har anlänt till ditt liv ligger latent i väntan på att du ska kalla på dem med en medveten vetskap om att de tillhör dig och att ingen någonsin kan ta dem ifrån dig, detta är de mirakler som manifesterar tron. En icke-manifesterad önskan blir aldrig sviken. Vårt råd är att försöka kalla på den igen (tro på dig själv, tro att det är möjligt för dig att uppnå det som du önskar så innerligt och vet att det kommer att förändra ditt liv). Med samma starka kraft som du tror att du behöver det för var dag som det inte anländer, använd samma kraft för att deklarera att det redan är ditt på grund av din gudomliga födslorätt och känn att det finns här, att du håller det i dina händer och att det finns mer än tillräckligt för alla i universum, därför finns det inget som väntar på att du ska få det, det är därför det är viktigt att med ditt sinne ansluta dig till din underbara sanning och tala om för den vem du i sanning är; en son/dotter av Guds/Moderns/Faderns ljus och kärlek, en arvtagare till allt som du önskar dig i enlighet med din födslorätt. Ta emot ditt arv av ljus och kärlek och börja välsigna ditt liv och varenda en av dina bröder och systrar, precis nu.

Med ändlös Kärlek,

Din Själ

xoxoxo

Message channeled by Sion – Victory to the Light!!!

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...