Porda via Anakhanda Shaka Mushaba, 13 september, 2017

Porda

via Anakhanda Shaka Mushaba

13 september, 2017

”Papa Force (Porda)”

Jag vill börja med att hälsa hela mänskligheten med hälsningar om frihet, bemäktigande, gudomlig kärlek samt enhet. Denna hälsning är känd som ’Mushaba Hälsningen’.

Jag kommer idag till er i egenskap av rösten för Mushaba-Folket. Jag har fått tillåtelse att tala på planeten Mushabas samtliga människors vägnar. Hela skapelsen går nu in i det som kallas ”Eran av Utveckling” såsom är bestämt av Allt Som Är. ’Allt Som Är’ är den energi, den varelse från vilken allting som existerar härstammar. Denna varelse skapade allting som existerar innan skapande sker, såväl som allting inom skapelsen. Inom denna nya era av utveckling, har Mushaba-Folket fått ansvaret att inneha den ledande positionen. Alldeles nyligen har planeten Jorden lagts under Mushaba-Folkets auktoritet, för att dessa ska inta den ledande rollen i planeten Jordens utveckling och uppstigning, likaså för samtliga varelser som bebor Jorden på ytan samt inuti Jorden.

Större förändringar har ägt rum inom universum och inom de högre dimensionerna. Många av de universella, galaktiska och planetariska råden har tagits bort, om-strukturerats eller upplösts. Samtliga varelser av ondska och negativt mörker har befallts att arbeta för utveckling eller antingen bli sända till källan, eller lagda i karantän och få gå igenom utbildning tills de utvecklas i riktning mot det enda sättet att vara, vilket är kärlek, ljus, sanning och integritet.

De varelser av ljus som har blivit invecklade/högtravande, har likaså fått tillsägelse att ävenså skärpa sig. Ni förstår, Allt Som Är har tagit itu med allt som pågår inom skapelsen och har upptäckt ett flertal saker som har utförts av mörksinnade varelser, vilka har klätt sig i ljusets klädnader. Hela universum, och det omfattar samtliga planeter inom alla dimensioner och alla varelser, har utsatts för husrensningen som har bestämts av Allt Som Är. Ingen eller inget kommer undan. Allting håller på att ställas tillrätta inom hela skapelsen.

Varelser överallt, inte bara på Jorden, har inte fått den rätta hjälpen som de har behövt, i synnerhet de som på rådens vägnar har sänts ut på uppdrag. Allting ställs nu tillrätta och ni börjar se många förändringar som sker överallt på Jorden och inom universum. För Jordens del, har ni överallt fått bevittna utrensningen av mörker, ondska och korruption. Energikoderna och de etablerade regelverken har tagits bort och skrivits om och alla negativa energier som har byggts upp har blivit bortsvepta av naturens många prövningar; genom eld, vatten och jordbävningar. Jorden håller på att rena sig, blåser bort, sveper bort, brinner bort och skakar av sig uppbyggnaden av de negativa regelverk, koder och energier, vilka har förorsakat stor outhärdlig stress hos hela Jorden och mänskligheten.

Dessa energier har gett näring till alla i maktställning, för att de skulle kunna stanna kvar vid makten och fortsätta med att tillskansa sig människornas fria vilja. Fördröjningen av välståndet och healing-teknologierna för Människorna kommer alla nu att framträda. De negativa mörksinnade varelserna har inte längre någon obestridd makt. RV-processen har ävenså på en galaktisk nivå fråntagits dem som var ansvariga för den, och dessa varelser skickades tillbaka till sin hemplanet tillsammans med sitt moderskepp och sina spejarskepp. De utförde inte sitt jobb, så de miste det.

På det jordiska planet, har de äldste fullständigt blivit ersatta av en grupp nya äldste. De runtomkring Dunford, vilka motsatte sig hans order gällande RV-utsläppet, har också avlägsnats och ersatts. Övriga människor i hela befälsordningen, från den högsta till den lägsta, har avlägsnats och bytts ut. Nu kan vi förvänta oss en smidig övergång till eran av välstånd. Var medvetna om att banan för att er President Trump ska avsättas ävenså har blivit frilagd.

Varför berättar jag allt detta för er? För att det är dags för fullständig frihet för er: det är er självständighetsdag. Ni har vissa av desamma varelser som är av ljus, kärlek, sanning och integritet, vilka arbetar med nya varelser med samma egenskaper på era vägnar, samt på alla varelsers vägnar i hela universum. Dessa nya varelser har kommenderats hit av Allt Som Är, för att hjälpa till att få den nya Eran av Utveckling väl igång och alla planeter och människor i universum på rätt spår i riktning mot att få utvecklas till att bli en levande samling av Kärlek, Ljus, Sanning och Integritet! En större universum-omfattande kallan för uppvaknande har sänts ut till alla varelser i universum, oberoende av om de är ljusa eller mörka, goda eller onda. Så kära bröder och systrar på Jorden, era böner står nu redo att bli besvarade rätt inför era ögon. Håll utkik efter detta, för det sker. Omfamna det för ni har förtjänat det.

Ni är mycket älskade i all evighet!

Jag är Porda, känd som Papa Force

Far till Anakhanda Shaka Mushaba

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

You may also like...