Saul via John Smallman, 15:e mars 2018

Saul via John Smallman, 15:e mars 2018

Ni är alltid ovillkorligt accepterade och oändligt älskade

2018/03/15 genom John Smallman

 

När mänsklighetens process av uppvaknande fortsätter och intensifieras, översvämmas eller överväldigas fler och fler människor med emotionella saker, saker som varit så djupt begravda eller så starkt förnekade, att man bara inte visste om att de fanns, och de väntar nu på att bli erkända för att kunna släppas. Ni är inte era emotioner, ni är inte era känslor, ni bara upplever dem. . . om ni tillåter dem att komma fram. Ni kan inte släppa dem om ni vägrar att uppleva dem, och för det mesta håller ni dem gömda, begravda eller förnekade, av rädsla för att smärtan de leder till, kommer att bli helt överväldigande. Ja, smärtan kan vara intensiv, mycket obehagligt, men den kommer inte att överväldiga er, eftersom ni är mycket, mycket starkare än några av de emotioner eller känslor, som någonsin kan komma upp inom er.
Det gäller bara att påminna er om när de uppstår, att de inte är ni. Sedan kan ni ta ett litet steg tillbaka och observera dem, för att på så sätt uppleva flödet, men försök inte analysera eller avslöja platsen från var de uppstår. Allt är minnen från gamla, ibland extremt gamla händelser, som var mycket smärtsamma då de inträffade, och därför begravdes och förnekades de direkt. De förblir begravda inom er tills de erkänns och släpps, och det är det som sker nu. Det kan tyckas vara lämpligt att knyta an till dem, eller ge dem skulden för de händelser som har inträffat i detta liv, men oavsett om de är kopplade till händelser i ert nuvarande liv, eller är djupt begravda för något som hände långt tillbaka, så är de från det förflutna, och som ni vet finns det verkligen bara nu, och just nu finns egentligen inte smärtan, utan ni upplever en smärta som inte längre finns kvar. Genom att försöka analysera den, stannar ni bara kvar i smärtan och skapar en loop med återkoppling, som håller er kvar vid något som är passerat och avslutat.

Vägen framåt är att förlåta er själva, för att ni håller er kvar vid smärta och ilska, men också att förlåta alla de som orsakat det. När ni verkligen släpper taget och förlåter, då kommer ilskan och bitterheten att försvinna och ni kommer att få inre frid, den frid som alltid funnits där och väntat på att ni skulle ta bort blockeringen, genom att ni gör er medvetna om den. Att hålla fast vid smärtan och påminna er om den, gör att det gamla lidandet nu kommer fram, så att ni får uppleva det igen och det finns inga fördelar med det, det orsakar bara mer av onödig smärta och lidande.

Livet är en gudomlig gåva till er, för att engagera er i och njuta av. Men livet som människor, med att spela detta spel som är en del av tillståndet, ger er möjligheter att välja mellan sådant som kan orsaka er lidande eller glädje. Några som har haft livshotande skador eller sjukdomar, har gått vidare med glädje, när de lärt sig att hantera dessa svåra saker, medan andra, som uppenbarligen har haft mycket enklare liv, har valt att dröja sig kvar vid sådant som inte tilltalar dem i sina liv, och verkar sedan ”njuta” av ett konstant missnöje eller lidande.

Ni har ett talesätt ”livet blir det ni gör det till”, och det är absolut sant. Glädjen finns inom er, den kommer inte till följd av yttre händelser, föremål eller situationer, även om det naturligtvis tillfälligt kan förstärka upplevelsen. Ni gör val hela tiden, för hur ni kommer att motta livet – entusiastiskt engagerade, engagerande, resignerat engagerande eller vägrar att engagera er – och era upplevelser kommer att matcha dessa val, med glädje, tillfredsställelse, besvikelse eller smärta.

Inget mänskligt liv kan enbart vara lyckligt, eftersom det mänskliga tillståndet i sig är så krävande, och konsekvenser uppstår på grund av de val ni gör, från ett tillfälle till ett annat. När ni växer upp från barn till vuxna så lär ni er mycket, och er förmåga att göra lämpliga val ökar också. Men mycket ofta gör ni känslomässiga val, som en omedelbar reaktion på den situation eller händelse som uppstår. När ni kör en bil i mycket trafik, eller utför andra snabba aktiviteter, är det inte bara lämpligt, det är också nödvändigt. Och, naturligtvis, ibland i den typen av situationer, görs av misstag fel val. Förlåt er själva för dessa fel och gå vidare, även i era liv.

Ha för avsikt att dagligen att inte bara älska allt som uppstår, utan var också fullt medvetna hela tiden, så att en omedelbar reaktion inte krävs, utan att kärleksfulla svar ska kunna presenteras, för att ta itu med de problem som uppstår. När ni har känslorna under kontroll, kan ni leva på sätt som gör att livet flyter på mycket smidigare, och gör att ni mycket mer sällan förlorar kontrollen, på grund av att känslorna blir överväldigande. När ni väljer att leva i en kärleksfull medvetenhet, blir behovet av att skynda eller rusa på mindre, och ni kommer att uppnå det ni planerat mycket lättare, effektivare och med mer tillfredsställelse.

Livet i dagens värld, verkar inte bara ha ett mycket snabbt tempo, utan verkar också accelerera så att det inte finns tid eller utrymme, för era grundläggande personliga behov som behöver uppfyllas och hedras. Fast, ni har möjlighet att skapa utrymme under era mycket upptagna dagar, och kunna gå inom er och koppla av i kärleksfull frid, som är ert naturliga tillstånd. Detta tillstånd är de ni är, och genom att vila i det en kort stund – till exempel i väntan på att trafikljuset ska slå om, eller mellan bytena i tunnelbanan – förnyar ni och återställer er. Och naturligtvis att på morgonen och/eller kvällen, göra ett besök i ert heliga inre, där Kärleken finns permanent, tillåter er verkligen att stärka er beslutsamhet och avsikt, av att vara kärleksfull i det som uppstår.

När ni tar en paus för dessa besök, förstå att ni är fullt stöttade av era team i de andliga rikena, invitera dem att dela utrymmet med er, eftersom de mycket gärna kommer. Ni kommer att känna deras kärleksfulla närvaro, om ni bara slappnar av och tillåter, för ingen ansträngning av något slag krävs av er. Ha bara för avsikt att upphöra med med det oändliga flödet av de pågående tankarna, när ni slår er till ro i ert heliga inre, och förlåt er själva utan att döma, om ni inte kan frigöra er från dem. Kom ihåg, att oavsett vad som än händer i ert liv, är ni alltid ovillkorligt accepterade och oändligt älskade, eftersom Guds kärlek för er är konstant och oföränderlig.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...