Dikt via Per Beronius; Medvetandets mysterieskola, 20 juli, 2017

Medvetandets mysterieskola
Allt i Universum besjälat
allt från det minsta knappt synliga kryp, till det största
för det mänskliga ögat synliga.
Molnen besjälade, en udda tanke för oss
som sedan barnsben blev indoktrinerade
till något helt annorlunda annat.
Hög tid för människan, att tänka om
tänka fördomsfritt nytt, vår världsbild så begränsad.
Men med den goda viljan given
kan vi på ett ögonblick tänka om, tänka fördomsfritt nytt
friskt, fräscht och fritt, utan begränsning
utöka tankens revir.
Om än någon tänker
det som här förs till torgs, sätts på pränt
är blott och bart trams, ord utan substans och mening.
Så det må vara, alla och envar
har vi vår egen väg att vandra, i vårt egenskapade
Universums revir.
*  *  *
Av Per Beronius från den eteriska världen mottaget.
———————————————————————–

Du gillar kanske också...