Kännetecken av en Andlig Krigare, 20 juli 2017

Kännetecken av en Andlig Krigare, 20 juli 2017

Lycka är varje persons val, men få gör en ansträngning för det.

Den andliga krigaren är en person som utmanar drömmarna om rädsla, lögner, falska övertygelser och dömande som skapar lidande och olycka i hans eller hennes liv. Det är ett krig som äger rum i hjärtat och sinnet hos en man eller kvinna. Strävan för den Andliga Krigaren är samma som för andliga sökare runt om i världen. Den Andliga Krigaren står inför denna utmaning med tydlighet och medvetenhet om att detta krig utkämpas inom henne/honom själv och att Sanningen och ovillkorlig kärlek finns på andra sidan dessa strider. Det här är vad Toltekerna refererar till som personlig frihet. Du kan hitta detta hänvisat till i boken ”Fyra grundstenar till ett bättre liv” av Don Miguel Ruiz.

Egenskaper och Karaktärsdrag

Att vinna kriget mot rädsla kräver medvetenhet, mod, disciplin och engagemang för att omvandla den emotionella kroppen. Det här är några av egenskaperna hos en Krigare

Medvetenhet om den Andliga Krigaren

Det första och mest vitala verktyget för den Andliga Krigaren är medvetenhet. Det är lätt att vi tror att vi är medvetna, men ren medvetenhet har inget tänkande inblandat. Det har ingen tanke eftersom det inte har någon tolkning. Medvetenhet är att tydligt se sanningen om vad som händer utan tolkning eller åsikt. I ett ögonblick av medvetenhet stoppar dialogen i sinnet. Vi ”ser” från en punkt eller en vy som är skild från resonemangsdelen av vårt sinne. Detta kan beskrivas som en uppenbarelse. Tränade siare lever i denna medvetenhet i varje ögonblick.

Medvetenhet är avgörande eftersom det är det medvetandetillståndet som gör att vi kan skilja mellan fakta och Sanning och mellan historien och lögnerna i vårt sinne. Vårt sinnes värld är fylld av felaktiga uppfattningar och falska övertygelser. Medan sinnet kan vara mycket smart med berättelser och lögner, är det medvetenheten om medvetenhet som är den särskiljande intelligensen. Vi kan använda mycket intelligent resonemang för att fatta ett beslut som inte är bra för oss själva. Bara för att titta på det i efterhand och inse att vi föregrep indikatorer som berättade någonting annat för oss. Detta kan göras i något så enkelt som en aktieinvestering. Sinnet är smart, men det är också fullt av antaganden och begränsande uppfattningsparadigmer. Medveten medvetenhet tillåter oss att se tydligt istället för att förblindas av dessa falska trosparadigmer.

Självmedvetenhet är tydligheten att veta vem och vad du är, och inte bli fångade av beskäftiga bilder av oss själva. Dessa självtillräckliga bilder i vårt sinne snedvrider vår känsla av vilka vi är. Falska bilder kan leda oss till låg självkänsla och självförtroende, eller de kan leda oss till att bli självcentrerade. Om du har en uppfattning om vem du är, betänk då att du inte är den tanken i ditt sinne. Du är den som skapar idén och observerar den. Självmedvetenheten om att du inte är någon av dessa bilder i ditt sinne är väsentlig för att bli fri från självtillräcklighet.

Den Andliga Krigarens Mod

Modet som gör en bra soldat gör också en bra Andlig Krigare, men avsikten blir helt annorlunda. En soldat har modet att möta en utmaning som kan medföra fysisk skada. Den Andliga Krigaren har modet att ifrågasätta och utmana sina egna övertygelser. Genom att utmana våra egna övertygelser kan vi lösa upp lögnerna som orsakar vårt lidande. Att utmana våra egna övertygelser kräver mod eftersom det betyder slutet på vår illusion av säkerhet. När andra människor utmanar våra egna övertygelser är vi vanligtvis snabba att försvara oss. Vi försvarar dem även om de får oss att lida. Som krigare lär vi oss att inte försvara det vi tror, ​​och att sedan utmana de övertygelserna själva. På så sätt kan vi sortera ut sanningen från illusionerna.

Den Andliga Krigarens Disciplin

En soldat har disciplinen att följa order och fortsätter när han möter utmaningar. De Andliga Krigarnas disciplin är att fortsätta på sin väg när de möter utmaningar från deras sinne. Det är lättare att följa order som soldat, eftersom vi hotas med konsekvenser och belönas för att motivera oss. Detta är i linje med våra år av träning. En Andlig Krigare måste ha disciplinen att hantera sitt eget sinne utan att någon annan ger motivationen med morötter eller käppar. En Andlig Krigare måste träna upp sin vilja på sitt hjärtas kommando, inte en extern myndighetsfigur. Detta betyder ofta att vi går emot de rädda uppfattningarna i vårt sinne som frestar oss med illusioner av straff och belöningar. Vi måste också ha disciplinen att följa vårt eget hjärta, även när det frestas av en annan persons uppfattning. Detta sätt att leva kräver disciplinerat utövande.

Den Andliga Krigarens Kärlek

En soldat har ett åtagande att älska sitt land. Den Andliga Krigaren måste ha ett åtagande att älska honom/henne själv. Krigaren sträcker sedan ut den kärleken till mänskligheten. Åtagandet är nödvändigt eftersom vi på vår resa säkert kommer att fumla och falla många gånger. Det är med ett starkt åtagande som vi kommer tillbaka igen. Det är vanligt att förfalla till dömande. Det kan vara lätt att älska vissa människor, särskilt de som gillar oss eller behandlar oss bra. Men det kräver ett enormt åtagande för att älska de som avvisar oss. Detta åtagande kommer att leda till att vi utmanar vår tro på våra omdömen och att inte vara medkännande. Vi måste åta oss att älska bortom våra egna självtjänande intressen av vad det kommer att ge oss. Så här kommer vi att bli lyckliga bortom vårt nuvarande paradigm av övertygelser. Med tiden blir vi engagerade i att älska för den rena njutningen av att uttrycka kärlek. Detta blir vårt engagemang. Vi ger oss näring med den kärlek vi uttrycker. En Andlig Krigare verkar på detta engagerade sätt, även när det han/hon utmanas.

Enligt min åsikt var Jesus Kristus den största Krigaren. Han hade modet, disciplinen och öppenheten att Älska ovillkorligt, även när han avvisades och fysiskt förföljdes under sina dagar. Även när hans kropp var i fysisk smärta var de enda känslor han skapade och uttryckte kärlek och medkänsla. Han använde sig inte av någon anledning i sitt sinne till att hata eller döma. Detta är extraordinärt oklanderligt. Om han kunde älska i sina utmaningar, då kan vi lära oss att älska ovillkorligt i våra utmaningar.

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...