Dikt via Per Beronius; Medvetet eller omedvetet, en fråga på dagordning. 8 mars, 2018

Ämne: Medvetet eller omedvetet, en fråga på dagordningen.
Meddelande:
Människan en modig själ
som av Gudomlig vilja fri, valt
att inkarnera på Jorden.
I detta utmaningarnas tidevarv
mellan det mörker som sedan urminnes tider varit
och det ljus, som är i antågande
efter en evighetslång tid.
Där mörkerkrafterna, de av egot styrda
efter eget gottfinnande styrt och ställt.
Varför blev det så här
varför valde mänskligheten i mörkret leva
när ljuset inom räckhåll funnits till hands
en fråga svar förutan.
Men i dessa nådens dagar
när vi i backspegeln blickar åter
bara att konstatera.
Så här det blev
när satan själv, i egen hög person
tog över.
Måhända, det som hänt var nödvändigt
för att väcka en sovande mänsklighet
till medvetenhet upp.
Det må vara bekvämt
att i halmen sova.
Men även
underlåtenhetens synder
kommer vi i längden inte undan
nu är det som det är.
Vad annat att göra
än börja om på nytt, denna gång
från en evolutionens högre utsiktens
och medvetenhetens punkt.
*  *  *
Denna dikt, från den eteriska världen
av Per Beronius mottagen.
______________________________
__________________________________________________
Förutsägbart, oföränderligt, livet går sin gilla gång, allt djupare
i törnrosasömnens bekvämlighet vi sjunker, det materiella,
substitut för sinnet ro, i sin famn oss sluter, elektronerna upphör
att rotera, molekylerna slutar att vibrera, men livet, utvecklingen
den eviga, väntar ej, på den som sover, när bergen sjunker
djup står upp, sanningens minut är nära.
Denna dikt hämtad ur boken
Strandlinjens Magi
Utgiven 2007
Dedicerad: “Till mina Lärare”
__________________________________________________

You may also like...