Ärkeängel Gabriel via Shelley Young 21 maj, 2017

Ärkeängel Gabriel

via Shelley Young

21 maj, 2017

 

När ni fortsätter på er upplysningsväg, börjar ni märka hur viktigt det är med balans, för det är genom ett balanserat tillstånd som ni bättre kan uppleva er harmonisering med Källan och därifrån navigera ert liv utifrån hjärtat. Så hur kan ni stanna kvar i ett mer balanserat tillstånd? Ni frågar helt enkelt er själva, i varje situation: ”Vad behöver jag lägga till denna situation för att återgå till balans?”

Detta är en mycket viktig fråga, av flera orsaker. För det första låter den er acceptera situationen som den är, utan att stå emot det som inte är önskvärt. Ni försöker inte motstå, eller ta bort, eller separera någonting. Det är inte att göra något fel, det är helt enkelt bara att bedöma vad som behövs för att skifta till ett läge som medger en större harmonisering och en balanserad rörelse, som är ett flöde. Detta läge fokuserar på en framåtgående rörelse.

För att befrämja situationen kan ni ta bruk av ert mästerskap. Det tar fram en energi som ni kan välja för allas högsta goda. Det är bara att öka volymen på det som är önskvärt, så att säga, för att stötta er själv och andra i att framskrida.

Till exempel, så kan ni finna er själv i en situation där det råder en konflikt. Hellre än att utdöma människor för deras emotioner eller beteende, kan ni bestämma er för att ta in en energi av kärlek, lugn och frid till det hela, vilket skulle skapa större möjligheter för balans, mycket i likhet med en boj som ger stabilitet i guppiga vågor, om någon önskade hålla sig fast vid den.

Om ni energimässigt känner er obekväma, så kan ni helt enkelt fråga er själv: ”Vad behöver jag för att återgå till större balans?” Ni kommer ögonblickligen att intuitivt känna vad ni ska lägga till, snarare än att kämpa emot, och vidmakthålla det som inte är önskvärt.

Tänk på ett experimenterande med ett recept på en rätt som ni tillagar. Ni vet att ni inte kan ta bort en mängd av en krydda som är alldeles för stark eller överväldigande, ni kan bara lägga till andra ingredienser tills smakerna når en bra balans. Så är det också med era energi-tillstånd.

Att lägga till energi ger ett utvidgande, ökad tillväxt och en rörelse. Det är hur er värld slutligen kommer att finna sin väg till fred, när människor börjar förstå att ni inte kan skapa en förändring genom att kämpa emot det som inte är önskvärt, utan att hellre välja att föra in nya energier i situationer, vilket skapar en större balans och en harmonisering, som sedan öppnar dörren till nya potentialer och möjligheter.

 

Ärkeängel Gabriel.

 

Kanal: Shelley Young

 

Archangel Gabriel via Shelley Young, May 21st, 2017

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...