Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 19:e april 2017

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 19:e april 2017

Den senaste guidningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Älvornas Äldste, Änglarna och Ärkeänglarna, kända som Kollektivet:

 

Hälsningar, Skapare av den Nya Jorden!.

Vi är medvetna om att många av er känner effekterna, inte bara av de senaste kraftfulla astrologiska skiftena, utan också av det energiskifte som härrör från Jorden Själv.

Det är inte så att ni bara ”föreställer” er dessa förändringar och förnyelser av förbättringar (även om föreställning är ett kraftfullt aktivt sätt för att samskapa).

Ni befinner er mitt i en kraftfull ny ström av Gudomligt Ljus som väller in till planeten, som mottas och aktivt upptas av Jorden, på ett sätt ni tidigare aldrig upplevt.

Detta är inledningen på formerna av högre Ljus, som Jorden Själv inte har verkat tillsammans med under många eoner.

Hon förskjuter nu aktivt alla modeller, strukturer och intentioner som handlar mot hennes högre goda och själsliga avsikt.

Saker framstår som kaotiska ibland. Men i många länder, som vi noterat sedan tidigare, har slöjan över löften, handlingar, politiker och andra, som haft ”makten” blivit så tunn, att deras sanna avsikter, lojaliteter och brist på trovärdighet inte längre kan döljas från insyn.

De flesta människor känner av denna förändring, och många miljoner är fullt medvetna om det så till den grad, att de uttryckligen vägrar att vara ”hantlangare”, eller passivt acceptera det som bestämts, mot deras vilja och det högre goda, och det högre goda för planeten.

Med andra ord, ni har hittat er egen Röst, och det är ingen liten sak i Jordens nuvarande tidslinje.

Detta har möjliggjort planerna för ett fullständigt utannonserande och tillkännagivande av NESARA, inklusive ett fullständigt avslöjande av den Galaktiska närvaron, att kunna gå framåt i en aldrig tidigare skådad takt.

Inte heller känner ni er nu, som en stor del av mänskligheten under de två världskrigen på nittonhundratalet gjorde, att ni är maktlösa, och inte kan påverka eller ändra avsikterna hos de som skapar bestämmelser, och det de hänvisar till som ”lagar”, eller trycker på knappar och ger order om militära ingripanden eller något annat.

Ni har hittills endast sett avsikter för att starta krig, som sedan på något sätt stoppats, så att hela handlingen avbrutits.

Detta beror på flera saker, som på många sätt överstiger även de högre rikenas och era Galaktiska familjers möjligheter, av att se till att kärnvapen aldrig mer används mot Jorden igen.

Det beror på era egna mänskliga beslut – obetydliga, tycker ni fortfarande ibland – men det stoppar dessa förespråkare, och de blir alltmer oförmögna att starta krig.

Vi säger inte att ingen skada uppstår, för helt klart lider många fortfarande, och vi förminskar inte betydelsen av deras upplevelser eller livsvägar.

Men vi ser att antalet minskar stort och avgörande, till förmån för freden, och för ett slut på den galenskap som Jorden har bevittnat under årtusenden.

Så även om ni verkar ha samma grupper och individer som är ”ansvariga”, så försäkrar vi er, att de förlorar det de kallar ”makt”, här och nu.

Ni har makten nu, och den är inte så som ni blivit lärda sedan barndomen – utan det är en liten minoritets önskan och avsikt, som överträffar majoriteten.

Det handlar inte om att två uppenbart motsatta sidor slår ut varandra politiskt, så att minst hälften av befolkningen kan bli säkra på att ”vår sida vann” kriget eller valet, medan den andra sidan, som är lika upptagna av sina tankegångar och lojalitet, svär att ta tillbaka makten nästa gång.

Dessa tider är över, och ni är medvetna om det.

Och så oavsett viken färg eller partitillhörighet ni har tillhört, så ber vi er att ni tar av den hatten eller armbindeln, och gör er av med den för all framtid.

Alla har sin egen unika färg och sina egna unika utsikter, och det finns inte rum för något annat i den Nya Jorden, utan det blir ett uttryck för varje form av individualitet, som i det gamla systemet alltid fördömdes som farligt för alla.

Vi skulle vilja säga, det ÄR det bästa för helheten.

Varje röst, varje själs närvaro, för in högre intentioner till den stora flödet av den mänskliga utvecklingen, och Jordens Uppstigning – och bidrar positivt till den framåtrörelse ni drömt om, och planerat så länge, under så många Jordeliv.

Vi är mycket upprymda över det stora antal av er, som vägrar att falla för de gamla sättens avskiljande och splittrande sätt, och att ni vägrar att acceptera bedrägerierna och de falska löftena som de bästa för er, och era samhällets behov.

För så är det inte.

Det är ni som skapar de sortens samhällen, som grupper och genom individuell kraft, som gör att alla känslor av att bara ha ett fåtal val försvinner, till att ha så många val att ni inte vet vad ni ska göra med dem.

Ni är de som bestämmer hur man ska förhindra att Jorden utarmas, var man kan plantera träd, hur man tillverkar fordon som drivs av vatten eller solljus, hur man bäst utbildar barn, så att deras fantasi blommar och deras individualitet uppmuntras.

Ni är de som bestämmer villkoren i en ny ekonomi, baserad på jämlikhet och överflöd för alla, och variationen i samhällenas struktur.

Ni är de som bestämmer att celebrera nationella kulturer, vilket tar bort alla tankar om rädslobaserade gränser.

Och ni är de som säger: ”Alla falska gudar och falska ledare – vi släpper er! Vi behöver inte längre era läror. Vi behöver inte längre leva i skuggorna.

”Vi lär oss mer nu av de högre Rikenas friheter, när vi förankras på Jorden. Och vi accepterar det ansvar som kommer av ett högre dimensionellt liv.

”Vi befriar nu planeten för ett större uttryck av kärlek med kraften i själens närvaro, från alla falska former av ”kraft” som den tredje dimensionen hade.”

Så, om ni är redo, säg Ja.

Ja till NESARA, ja till fullständigt avslöjande, ja till fullt ansvar – ta tag i tyglarna, och skapa tillsammans denna nya Jord, som ni har väntat på.

Det väntar på er, kraftfulla Ljusvarelser. Och vi ser att ni fortsätter att stå fast, och kräver det.

Namaste! Vi är alltid med er.

 

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Du gillar kanske också...