Dikt via Per Beronius; Motoffensiv, slutstriden om planeten Jorden

Ämne: Motoffensiv, slutstriden om planeten Jorden
I dessa turbulensens dagar
går den avgörande, skoningslösa striden, om Gaia
planeten Jorden, på fullvarv.
Av egen erfarenhet, det går inte att misstolka
är mörkrets hantlangare desperata, gör vad de kan
genom knep, knåp, och sataniskt feghetens försåt
slå ljusets företrädare ur brädet.
Här prövas tålamodet till dess yttersta gräns
Så det må vara, men ett med visshet vi vet.
Himmelrikets ljus
låter sig aldrig av satansversernas mörker släckas ut
en omöjlighet, så vad annat göra.
Än natt och dag, morgon och kväll, genom gränslöst tålamod
hålla fanan högt, och satans lakejer emot.
Än en gång, av egen erfarenhet
det händer, att mörkrets lakejer, fegheten i sin prydno
bakvägen försöker i ljusets domäner tränga sig in, de desperata
satans underhuggare, skyr inga medel.
Det som i dessa dagar återstår
med gränslöst tålamod hålla satan i egen hög person på plats
envist låta dagar komma och gå, tills mörkrets förespråkare insett
ljuset kan göra allt, förutom att ge upp.
Edens Lustgård, den som mänskligheten, så skändligen fick lämna
tusentals år i förgången tid, skymtar bortom bergen
och detta då inte en dag för tidigt.
Lite tålamod till
och människosläktet kommer i närtid vara åter
i den kärlekens, skönhetens, och sanningens värld
så som det av Moder/Fader Gud är menat.
*  *  *
________________________________________________
Texten nedan:
Baksidestexten till boken
BORTOM 2012, DET FÖRLOVADE LANDET I VÄNTAN
PÅ SINA DÖTTRAR OCH SÖNER, UTGIVEN 2010.
Framtiden hunnit oss ifatt, Fågel Fenix reser sig ur askan.
Vi står inför vår största utmaning någonsin, under omätbar
tid i livets skola på planeten Jorden har människan framlevt
sina liv i en polariserad världs mörka källarvalv, där själen
danats genom prövningar av vitt skilda slag. Prövningarnas
era går nu mot sitt slut, Himlen och Jorden skall återförenas.
Boken är en motbild till det materialistiska tänkesätt som
blivit till en bromskloss för vår vidare utveckling, den är med
vattentäta skott åtskild från vetenskap och religion, baserad
på författarens egna upplevelser, och ger med sin speciella
framtoning ett bidrag till diskussionen om Evolutionen
som resultat av slump eller Allvis Avsikt. Den nya tidens
glädjefyllda röst, klar och tydlig som den porlande bäcken
född ur den vita drivan om våren. Elden flammar med ett
förklarat sken, som på allvar gör sitt intåg i människans sinne.
Mörkret gjort sitt, sveps bort av ljusets lavin. Djupen står upp
reser sig likt Fågel Fenix ur förgängelsens aska och vi sjunger
samfällt tacksamhetens lov till den era av frid och fred, det
tusenårsrike som välkomnar oss genom den Gyllenen Porten
träda in.
/Per Beronius, tekn. dr. docent i fysikalisk kemi.
En omtumlande händelse gav honom förmåga
att kommunicera med andra dimensioner.
________________________________________________

You may also like...