Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 24 augusti, 2018

Judas Iskariot

Fredag 24 augusti 2018

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Judas I. och jag har mycket att säga till Er idag. För det första så har ett nytt århundrade startat på Jorden. Århundradet av fred och kärlek. Jag vill bara säga det, för det är i just detta år som freden har startat på allvar. Mycket arbete har gjorts innan för att detta skulle bli möjligt. Men nu har det vänt kära vänner på Jorden. Det blåser milda vindar över vår Jord idag. Ni kan förnimma dess mildhet om ni blundar och andas in dess kärlek, i hopp och tro på den nya värld som just nu kära Jordbor håller på att byggas upp.

För det andra mina sköna vänner, så är det geopolitiska läget mer stabilt än vad det varit på mycket mycket länge. Det är rättskaffens män och kvinnor som nu håller i trådarna och arbetar för mänskligheten. De ser till mänskligheten och Jordens värde och vet att de måste följa sitt hjärta för att skipa rätt och öka medvetenheten på Jorden. En stor eloge till dessa starka män och kvinnor som nu kämpar för sin Jord och sitt mänskliga kollektiv. Det sjungs på Jorden nu, det mediteras och arbetas för en bättre värld av ljus och kärlek. Ni är många nu kära Jordbor som sprider ljuset på Jorden. Det är en fröjd att se och det är en fröjd för rymdens väsen att få skåda detta vackra skådespel från Er kära människor på Jorden.

För det tredje så har alla naturväsen dragit sitt strå till stacken och förändrat energin så att den ligger en oktav högre nu. Det gör att ni kan ta in den högre energin var ni än går kära Jordbor. Ni är omgivna av en högre kärleksfull energi idag. Det förändrar ert sinnelag så att det blir mildare och ljusare. Ta tillvara på era dagar nu kära Jordbor. Stora förändringar är på gång i er värld och det är dags att ni hörsammar förändringen runt omkring er. Det sker successivt, men det sker saker vare sig ni vill det eller inte. Ta emot, omfamna och följ med i flödet. Det ger det bästa resultatet för er själva och den värld ni bor i. Det är dags att vakna nu och det är dags att agera efter de direktiv som ni får.

Det rör sig – det böljar fram och tillbaka – energin låter sig inte nedslås av tillfälligt motstånd, den fortsätter att bölja fram i våg efter våg, tills den har fått bättre fäste och är en del av den värld som ni lever i. Det är dags nu kära barn på Jorden att öppna hjärtat och låta det bestämma färdriktningen oavsett vilken väg det vill att ni ska gå. Det älskar er och vill bara att ni ska gå den bästa vägen, den väg som leder er hem till er själva. Den väg som ni har valt innan ni steg ner på Jorden för att fullborda era mål i detta livet. Ett mycket viktigt liv i er historia – historien om er själva.

Sök, finn och uppskatta livet precis som det är just nu. Finn glädjen i att leva och lev som du lär. I glädje, kärlek och fred har du allt, kära Jordbor. Fyll ditt väsen med detta och ditt liv är redan fullbordat. Det är i kärlek till dig själv och hela ditt väsen som du känner kärlek för allt som existerar runt omkring dig. Du blir en del av allt och allt blir en del av dig.

Det var allt jag ville säga idag.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...