Dikt via Per Beronius; Ordets magi, 1 november, 2018

Ämne: Ordets magi
Denna nådens dag, den första november 2018
börjar allt om på något, den Gudagivna välsignelsens nytt.
I vår jordiska begränsade värld, finns det ord
med en positiv klang, och ord med sin motsatsens
negativa framtoning.
Allt eftersom mänskligheten i sin helhet
från dag till annan, till en ny och högre medvetenhet vaknar upp
ur sin många tusenden årens Törnrosas, omedvetenhetens dröm
kommer ord med sina negativa satansstyrda klanger
från dag till annan bli att färre.
När mänskligheten i sin helhet, till sin högre medvetenhet vaknat upp
där var och en som så väljer, ingen nämnd, ingen glömd
lyfter sig själv i håret till en högre medvetenhetens nivå.
Och de satansstyrda orden, från dag till annan
det ena efter det andra raderas ut.
Kommer de klanglösa mörka orden
per automatik, ur ordboken helt försvinna.
Orsak och verkan, ett oskiljaktigt tvillingpar
Hög tid i dessa nådens dagar, satansverserna
från Jorden helt radera ut.
Låta Jorden, Moder Gaia, bli den kärlekens, skönhetens
och sanningens planet, så som det i begynnelsen
av Skaparen var avsett och menat.
*  *  *

You may also like...