Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 1 november 2018

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 1 november 2018

Per Staffan 1 november 2018

Det Individuella & det Kollektiva ∞Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har en bättre känsla av vilka ni är som individer än vi har av er alla som ett mänskligt kollektiv. Er individualitet är vacker. Ni är alla unika, och ni är alla speciella, men ni har också blivit ledda att tro att era skillnader på något sätt är ansvariga för den brist på enhet som ni ibland upplever som individer. Och ingenting kan vara längre från sanningen eftersom ni alla har förmågan att lovprisa varandra oavsett vad.

Ni behöver inte se era skillnader som konstiga, och ni behöver inte se någon annans annorlunda tro som ett hot mot er. Det här är val som ni har gjort, och ni har gjort dessa val som individer.

Och tanken att ni på något sätt är skilda från varandra är något som har tjänat er fram till en viss punkt, och nu har människan nått den punkten där det inte längre tjänar er att se er som separata och att se era skillnader som tillräckligt betydelsefulla för att hålla er ifrån att uppleva er själva som ett kollektiv.

Anledningen till att vi tar upp detta nu är på grund av all polaritet vi känner inom mänskligheten. Ni har alla blivit lärda att ni måste välja sida, och det gör ni inte. I stället måste ni omfamna alla sidor, alla sidor som finns där ute och alla sidor som finns inom er. För att bli en enhetlig medvetenhet, för att bli en femte dimensionell varelse måste ni först acceptera alla som de är i det mänskliga kollektivet just nu.

Ni kan inte bestämma vem som har rätt och vem som har fel, och det är inte bara de rättfärdiga som får stiga upp. Det får alla som gör det valet, och innan ni stiger upp, kommer ni att börja tänka på er mer som ett kollektiv, och ni kommer också att börja arbeta mer som ett kollektiv. Ni kommer att uppnå fred på jorden under denna livstid, och då kommer vi att kunna känna er mer som ett kollektiv.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt en förbindelse med er. ”

https://danielscranton.com

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...