Brendas Blog via Brenda Hoffman, 12 maj 2017

Brendas Blog via Brenda Hoffman, 12 maj 2017

Kära Ni,

Många av er ser era rädslor visas upp i media. Kanske var ni involverade i liknande situationer under tidigare livstider så för att istället fokusera på lurendrejeriet i det hela, går ni tillbaka till rädslan och smärtan som skapades av era egna och andras handlingar.

Nu är inte igår och inte ens fem minuter sedan är nu. Så det finns inget att jämföra med de nuvarande händelserna politiskt, globalt, eller personligt. Även om händelserna kanske för tillbaka minnen från skuggan av vad som hände tidigare, kan inte de händelserna vara de samma, för ni är annorlunda, som majoriteten av de som lever på jorden vid denna tid.

Er rädslohistoria KAN INTE bli upprepad. Det är bara möjligt när en lärdom blir betonad och alla deltagare går med på den lärdomen. För rädsla var den dominerade lärdomen under de gångna eonerna, rörde rädslan vart och ett av era jordeliv om och om igen.

Men det vara då. Lärdomen nu är kärlek. Och miljoner av er har dedikerat er själva till kärlekslärdomen med många fler följer. Och det är så, att rädslan som ni känner nu personligen eller globalt inte kan nå samma slutsats som var sann när den globala lärdomen var rädsla.

Så klart kanske ni åter vill titta på era rädslor för att avgöra den mest kärleksfulla utgången som är möjlig. För det är vad er inre varelse gör trots era yttre rädslor.

Kanske tycker ni att den tanken är svår att föreställa sig, för ni tror fortfarande i några delar av er varelse, att mirakel inte kan ske och kommer inte att ske. Att miraklet – som ni nu benämner allt som inte är rädsla – att era rädslor upphör snabbt och kärleksfullt, är inte möjligt för ni vet med varje fiber i er YTTRE VARELSE att allt är fel och kommer att följa rädslan istället för den till synes omöjliga kärlekensvenen som så många kanaler försöker pracka på oss.

Det är så för att ni fortfarande relaterar till rädslorna som förstärks av media, liksom de få rädslor som fortfarande skramlar runt i era skrymslen och vrår.

Ni kan känna all rädsla som ni vill känna, men det är inte längre en nödvändighet. För era rädslor blir mindre dag för dag, och ni behöver älska, för kärleken expanderar långt bortom något ni kan föreställa er.

Rädslorna ni fortsätter att känna är rester av den ni brukade vara, inte den ni är. Lite som att acceptera en ny tjänst då ni inte känner kvalificerade, även om de som valde er vet utan tvivel att ni är det. Så de första veckorna på er nya tjänst kryper tvivel in i er varelse tills den dagen ni till slut kan acceptera allt ni är och allt ni är kapabla till.

Så är det nu när det gäller ert nya ni. Ni vet att ni är en ny varelse, ändå kommer tvivel fram då och då om att det är sant att ni är en ny varelse. Tillåt dessa tvivel få veta att ni växer in ert nya ni och ni kommer ha tvivel tills ni gör det.

Vilket för oss tillbaka till den nuvarande globala bilden av rädsla och ångest. Denna rädsla och ångest är en reflektion av vilka ni är nu, men definitivt inte av vilka ni kommer att bli.

Låt oss återvända till vårt exempel med er nya tjänst. När ni är rädda, slår varje person som ifrågasätter er förmåga på hjärtat av era rädslor. Med tiden inser ni att de som tvivlar på er kompetens har fel. Men innan ni beslutar att deras bedömning av er inte stämmer måste ni bevisa det för er själva.

Så är det nu. Vi kan berätta att ni är fullt kapabla att skapa ett nytt liv i kärlek till er själva, men tills ni litar på att rädslan inte längre är en del av er nya beskrivning kommer ni att fortsätta hitta rester av tvivel och rädsla. En rädsla, trots att den är mycket svagare än er expanderande självkärlek och globala kärlek, som kommer att kringgå kärleken tills ni tror genom hela er varelse att ni är starkare, mer kärleksfulla och glädjefulla än någon del av rädsla som är fast här och där inom er varelse.

Ni måste bevisa för er själva att ert nya ni är er verklighet. Det kommer att ske minut för minut trots era små rädslor att allt inte är rätt i er värld.

För era rädslor kommer bli överväldigade av er önskan att fullt ut fångas in i kärlek. Dag för dag växer den självkärleken, globala kärleken exponentiellt, när era rädslor minskar.

Men då, läxa inte upp er själva för de återstående rädslorna. Vet bara att de kommer att försvinna på kort tid.

Allt som krävs av er nu är att leva i glädje och kärlek. Genom att göra det skiftar ni inte bara fokus från rädsla till kärlek, ni hjälper att skifta jorden till den Nya Jorden som badar i kärlek. Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

You may also like...