Dikt via Per Beronius; Sökandets mysterieskola, 3 maj, 2018

Ämne: Sökandets mysterieskola
Meddelande:
Ord uttalade, i en 2000 år sedan gången tid
”sök och ni skall finna”, så det må vara, men detta
är inte sanningen i sin otvetydiga helhet
och varför det.
Vi saknar en ledtråd, var vi skall söka
här kommer en uppföljning.
I det yttre
står inget av värde att finna.
Med dessa ord
har nästa pusselbit
kommit upp på bordet.
Sanningen
i vårt innersta inre, sig döljer.
Hur kan detta vi förstå
vi behöver inte förstå, om än med dessa ord
en ledtråd i sökandet blivit oss given
med en liknelse.
Vem är väl den, som söker i ett dimmornas landskap
där vi inte ser längre, än dit handen når, så vad annat att göra
än i sökandet börja om på ny kula, där vi bakom oss lämnar
sökandet i det yttre, med en påminnelse om Jesu ord
”sök och ni skall finna”.
*  *  *
__________________________________________________
Stjärnan, ur Källan sprungen, skapad genom den obegränsade
kärlekens tankekraft, med mänskligt mått, Stjärnans liv evigt
kan synas, och ändå ändligt, när den levt, sin utmätta tid
stjärnstoft i rymden kastas ut, stjärnstoft, materia.
Byggstenar för det hölje
Själen sig ikläder, när den valt, för en begränsad tid
sig utveckla i en mänsklig kropp.
Ur stjärnestoft är vi komna ,och kanske
på stjärnor, vår själ sin boning haft.
Denna dikt hämtad ur boken
Röster Från Andromeda
utgiven 2006
__________________________________________________

Du gillar kanske också...