Feng i Kina kanaliserar sitt högre jag, 11 juni, 2018

Det är en dag med dis som har varat i flera dagar. Idag var himlen molnig och det fick människor att känna sig obehagliga till mods. Jag önskar, på en universitetsnivå, få veta exakt hur de disiga dagarna bildas och vilken den framtida utvecklingen är gällande detta.

Jag försökte rensa mina tankar ur huvudet och kroppen, jag höjde mig upp ovanför jorden för att observera detta fenomen. Jag upptäckte att orsaken till att diset bildades inte var så enkel som folk diskuterade det, från föroreningar, naturligtvis; alla slags luftföroreningar, markföroreningar och vattenföroreningar är en del av orsaken. Därtill består den andra delen av orsaken av förorenandet av energinivån bortom materia, ilskan och lidandet när djuren dödas, bedrövelsen när människor tar livet av varandra; alla de negativa, tunga energierna har ackumulerats och manifesterats till förorenandet på materians nivå.

Jag upptäckte också att det redan har funnits många positiva energivarelser som på nära håll har kämpat med negativa energier och rensat upp denna rymd. Upprensningen som har utförts av positiva energier har gjort denna rymd renare, Jorden utvecklas till en mer avancerad plats på hela energinivån, samt snurrar uppåt i mycket snabb takt. Men reparatörerna och rensandet av energier från Universum kan inte bota allt, alla människor och varelser på denna planet skapar fortfarande negativa energier. Som ett resultat har Jorden, på materians nivå, blivit alltmer låg-frekvent och tung, när man jämför med framskridandet i den energi hos planeten som svävar. Åtskiljandet mellan materia-planeten och rymd-energin har ökat alltmer. Detta innebär att varelser som förespråkar denna planets höjning kommer att stiga till en högre plats tillsammans med Jorden; och tvärtom så kommer varelser som är beroende av materia att sjunka till en nedsänkning tillsammans med materia-planeten, och dessa får kämpa med de negativa energierna. Kanhända brotten och lidandet inte har varit nog för dem för att väcka upp dem, de behöver härdas ytterligare. Men när de väl har blivit konsumerade av negativa energier, till och med blivit de negativa energiernas marionetter, så kommer Universum inte tolerera något ytterligare. Universum kommer inte att byta ut evolutionen hos denna del av varelserna på bekostnad av ett så storskaligt uppoffrande av arbetare från de högsta och högre sfärerna, till varelser på en planet av en så låg frekvens.

 

Översättning till engelska: Xiong

Översättning till svenska: Aslög

 

 

 

 

Du gillar kanske också...