Dikt via Per Beronius, Tacksägelse, 24 mars, 2018

Ämne: Tacksägelse
Meddelande:
Den som rätt
kan läsa sitt ”Fader vår”
räds varken hin eller trollen.
Visdomsord, från en älskad farfar
Per Beronius, präst i Skara stift, som med visshet
visste vad han gjorde.
Men som jag inte fick möta
i detta jordeliv, men ändå finns han alltid
vid min sida, och hjälper mig på livets
krokiga och smala stig.
Telepatin, en välsignelse
låter oss samtala med varandra
och jag med visshet vet, en gång
skall vi mötas.
Sannolikt möts vi även
i dessa dagar, under nattens sömn
när själen lämnat kroppen
med livlinan intakt.
Livlinan, den förbindelselänk, silvertråden
som förenar kropp och själ, men klipps av
när det är dags att lämna jordelivet.
Livet så förunderligt underligt
när vi tänker, med människans
begränsade tänkesätt.
Det är så många
systrar och bröder, som gått före.
Men ändå, med detta sagt
”Vi möts och vi skiljs, men vi skiljs utan tårar
och utan att säga farväl”.
*  *  *
Denna dikt, från det där ovan kommen
i en tidlöshetens stilla stund, av Per Beronius
satt på pränt.
____________________________________
____________________________________________________________
Att i kärlek arbeta, det är att till Helheten, ett bidrag ge, låt dock ej livet
arbete enbart vara, ty livet är mångfald, livet är så mycket mer, tag tacksamt
emot allt det goda, livet har att ge, glöm ej bort att leka och att skratta, glöm
ej bort att dansa, lås ej porten, när romantiken knackar på din dörr, ty livet
är mångfald, och mångfalden vi behöver, för att utvecklas, för att få balans
i våra liv, för att till Helheten, våra bidrag ge.
Denna dikt hämtad ur boken
Spårljus del 2 Människan
Utgiven 2004.
____________________________________________________________

Du gillar kanske också...