Dikt via Per Beronius; Det ohörbara hörbara, 6 juli, 2017

Ämne: Det ohörbara hörbara
Än en gång, under den livgivande skogspromenaden
en liten vilans stund i skogsbrynet, på den lilla
vänligt välkomnande trästocken.
Den som upplåter sitt revir för människans bekvämlighet
omgivet av blommors fägring, vita, lila, blå
färger, i ett brett tonernas spektrum.
Allt i Universum, från det minsta till det största
vibrerar på sin speciella tonernas frekvens.
Vibrationer förutan, inget liv
vibrationer, ett villkor för livets fortbestånd.
Toners vibrationer, från bas till diskant
för det mänskliga örat hörbara, och på båda sidor
där bortom.
Människans sinne begränsat
till ett pyttelitet vibrationernas område.
Men ändå, kan vi lyssna till sfärernas harmoni
den, för det mänskliga örat ohörbara.
Lyssna, samtala, med våra osynliga nära och kära
de som lämnat jordelivet, i de eteriska världarna
sig befinner.
Hur än livet sig gestaltar
är vi aldrig lämnade åt vårt ensamhetens öde
hur än, det på ytan kan synas.
Med Mästaren Jesu ord
i vår Herres hus finns många boningar.
*  *  *
Från den eteriska världen mottaget av Per Beronius
———————————————————————-

You may also like...