Dikt via Per Beronius, Tänkandets oemotståndliga skaparkraft, 27 juli, 2018

Ämne: Tänkandets oemotståndliga skaparkraft
Meddelande:
Inget händer av det
vi med sedvanerätten kallar tillfälligheter eller slump
allt, vad som än händer och sker, har
sin Gudomliga högre mening, det
vi kallar gott eller ont.
Bakom allt som händer, en skapande tanke
tankekraften oemotståndlig, därför avgörande viktigt
att tänka på, vad vi tänker.
Bortom Universums tillblivelse en tanke
Minst sagt av Biblisk storleksordning
en Skaparens, en Guds tanke.
Tänk kärleksfullt i livets varje minsta stund
och kärleken på halva vägen skall dig möta.
Detta tänkesätt kan synas förunderligt underligt
men ändå, så med visshet det är, tanken syns inte
hörs inte, men ändå, denna magiska kraft
hör den verkliga verkligheten till.
Så än en gång en påminnelse
att tänka på vad vi tänker.
Tankekraften oemotståndlig, om än
på krokiga stigar vi vandrar, tidvis i ensamhet
tidvis hand i hand, blir allt, förr eller senare så
som det av Moder/Fader Gud är avsett
tänkt och menat.
Vad är väl livets gåva något annat än
en obeskrivlig Gudagiven gåva.
*  *  *
—————————————————————————
Ibland vi ställs inför livsavgörande val
när vägen sig delar, då kan vi välja, i det gamla välkända
och trygga stanna kvar eller utmaningen anta det okända
men kanske skrämmande välja, hur väljer du, vad blir
ditt val, att i Grottekvarnen, den välkända och trygga
stanna kvar, eller väljer du, utför stupet, ut i tomma
rymden, utan fallskärm kasta dig ut
Denna dikt hämtad ur boken
Daggdroppar i Gryningsljus
Utgiven 2005
*  *  *
—————————————————————————

Du gillar kanske också...