Judas Iskariot och Seraphim via Ann Dahlberg, 27 juli, 2018                                                                                                                         

Judas Iskariot och Seraphim                                                                                                                               

Fredag 27 juli 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas I. och ni befinner Er nu i en både turbulent och stilla energi. Den påverkar er på djupet kära barn på Jorden. Den får Er att andas både tyngre och lättare. Den gör Er både orolig och glad på samma gång. Ena stunden vill ni dansa och sjunga för att i nästa stund känna misstro och desillusion. Energin dansar med Er nu kära barn. Den virvlar runt i era kroppar och river upp gamla sår som ännu inte har läkts, samtidigt som den i nästa stund påminner er om glädje och att bara vara. Det är så det är nu men ju mer ni släpper på era spänningar och begränsningar i era kroppar desto större glädje och harmoni kommer ni att känna. Ni kommer att bli mer harmoniska och få en vidare syn på livet och på de människor ni möter.

Andas in sakta och lugnt och ta in den energi som finns runt er i varje andetag. Känn att den fyller er kropp. Finns det något motstånd så fokusera på den spänning som uppstår. Känn att motståndet släpper och att energin går igenom. Detta behöver kanske göras med lite olika mellanrum tills all spänning har släppt. Den lättnad ni känner när kroppen har släppt alla spänningar, gör att det känns som om ni flög över marken. Det är då ni dansar fram i stället för att gå.

(En vän till Judas kommer nu fram och vill säga några ord.)

Jag är en vän till Judas och mitt namn är Seraphim. Jag lever i de högre världarna av ljus och kärlek. Det är sant att den ljusa energin har nått Jorden och har fått ett starkt fäste i er planet. Jorden dras nu oemotståndligt in i sin nya virvel av ljus och det är viktigt att ni är tillåtande till att ta in den här energin i era kroppar. Stänger ni av energin så stänger ni av er energi från Gaia. Det är ingen fara, det finns många andra planeter som kan ta emot er, men Gaia fortsätter in i sin virvel av ljus. Er själ har redan valt er väg så följ er själ kära barn på Jorden. Följ er själ och låt den visa vilken väg ni ska gå. Var inte rädda för att ta de steg som ni måste ta. Tiden är inne kära barn för att fullborda den önskan ni hade när ni gick ner på Jorden. Ert hjärta är modigt, ert hjärta är vist, ert hjärta är kärleksfullt, tveka inte utan följ det nu kära barn. Det var min önskan att få förmedla detta till Er idag. Jag är glad och tacksam för de stora steg som ni redan har tagit på Jorden. Jag följer er dagligen och stundligen och skickar hjälp där det behövs och när ni så önskar det.

Jag sänder Er all min kärlek.

Seraphim

(Judas) Ja, som ni förstår kära barn så har ni många som följer Er från de olika sfärerna i himmelen. Ni har alla runt Er nu, alla era familjer finns här oberoende av var ni kommer ifrån. Alla är snara att hjälpa till och gör vad de kan för att ni ska höra dem. De pratar oupphörligen med ert högre själv och detta återupprepas i ert hjärta. Ni är många som lyssnar nu, ni är många som följer den väg som känns viktig för er att gå. Fortsätt med det kära vänner och det kan också leda till att även era andra vänner på Jorden vågar följa sin väg. Ju fler som följer sin väg desto bättre vägar bygger ni för er själva och den Jord som ni bor på.

Det är nu så kära barn på Jorden att det endast är genom ert hjärta som ni kan känna igen om det som sägs eller syns är sant eller falskt. Ert ego kan vara lika bra på att lura er som andras ego kan vara. Var noga med att känna av harmonin i hjärtats röst och oron i egots. Alla budskap som innehåller rädsla är inte hjärtats budskap. Hjärtats budskap är fyllt med harmoni och ger er hopp och glädje. Var lyhörda kära Jordbor, var lyhörda och välj den röst som ni ska lyssna på med stor urskillning. Känn kärlek, tänk kärlek och du har säkert rätt budskap i din hand.

Med dessa kärleksfulla ord lämnar jag Er nu.

Judas

 

 

 

Du gillar kanske också...