Sananda via John Smallman, 10 januari, 2018

Sananda via John Smallman, 10 januari, 2018

 

 

I sanning, döden är bara en övergång och bör inte fruktas.

 

 

2018 är här och väl förankrad, och stora välbehövliga förändringar sker över hela världen. Kärleken tränger in i allas hjärtan, till och med hos de mest skräckslagna, eftersom Kärlekens Tsunami fortsätter att intensifieras, och fler och fler av er har för avsikt att hela tiden bara vara kärleksfulla, oavsett vad som uppstår.

Den avsikten är Kraftfull! Vänligen fortsätt att återhämta er när ni dagligen går inom er, till ert heliga altare där Kärleken bor för evigt, som stöder och omfamnar er i varje ögonblick. Det är därför ni är inkarnerade just nu. Ni valde modigt att vara på Jorden för att hjälpa till med mänsklighetens uppvaknande, och visste helt klart att det skulle bli svårt, krävande och ibland mycket smärtsamt.

Ni är mycket hedrade i de andliga rikena, som ni kommer att upptäcka med glädje när ni vaknar. Även nu får ni glimtar av det, om ni fullt ut accepterar er själva. Tiden för nedvärdering och negativa självförebråelser är förbi, och er konstanta medvetna avsikt för självacceptans gör det mycket lättare för kärleken att flöda in i er, så att ni kan känna dess värme och omfamning, för att sedan genom er kunna samspela med energifälten på det mest positiva sättet, hos alla de ni har någon form av kontakt med. Och det är det ni är här för att göra, så njut av faktumet och tillståndet av att leva, för då utför ni den viktiga uppgiften med att hjälpa till att väcka mänskligheten.

Livet är evigt och en gudomlig gåva, som ni för det mesta inte uppskattar för att ni är så upptagna av att vara människor, med allt vad det innebär – att se till att ni har mat, tak över huvudet, kläder och försäkran om att ni kan tillhandahålla dessa väsentligheter för er själva och era nära och kära, ni behöver jobba och betala räkningar – och medan allt detta upptar er tid, strömmar livet praktiskt taget obemärkt förbi.

Ha för avsikt att lägga märke till de små sakerna i era dagliga liv, sådant som ni tycker om – varma kläder på vintern, tunnare på sommaren, den första smaken av kaffe eller te på morgonen, ett leende eller en hälsning från en vän eller någon älskad – för det är vad livet verkligen handlar om, och alltför ofta är ni inte medvetna om det. MEN, Livet består av Uppmärksamhet så Var Uppmärksamma! Välj att leva medvetet och fortsätt att påminna er om det valet, tills det sker per automatik. Att vara medveten om detta i stunden, istället för att gå förlorade i bekymmer, ångest och tidsbegränsningar i det dagliga livet, kommer att ge er en känsla av frid och belåtenhet, vilket hjälper er att lättare och effektivare hantera de problem som uppstår under dagen.

Ni är gudomligt assisterade i varje stund, eftersom det bara finns En, från vilken separation eller bortkoppling är omöjlig. Men som människor avskar ni er från vetandet, genom det egna valet att få uppleva separation, och då trodde ni att ni var ensamma och avskilda och försökt lösa era problem med er ytterligt begränsade mänskliga intelligens, istället för att ta hjälp av den gudomliga kunskapen – er intuition, inte ert egobaserade tankesätt – som kunde vägleda er kärleksfullt till en lösning för det högsta goda för alla inblandade.

Att vara ensam är inte något tillgängligt alternativ för er. Ett sådant tillstånd existerar inte, men ni kunde och valde att förbli omedvetna, om er oförstörbara koppling till Källan, er enighet med Källan, medan ni upplevde livet som en människa. Det här valet har inte bara gjort att den illusoriska världen som form verkar intensivt verklig, utan har också fått er att tro att ert liv som människa är en engångsföreteelse, som till sist upphör med er fysiska död utan att ni kan påverka händelsen. Döden är dock bara ett ögonblick av övergång, den punkt då ni överger er fysiska form och återgår till ert naturliga tillstånd, av att vara helt vaken och medveten om er oförstörbara koppling till Källan, Kärleken, Modern/Fadern/Gud. Många som har haft näradödenupplevelser har berättat om det de fick veta, men det är svårt att personligen släppa sina tvivel om sin egen odödlighet, och rädslan kvarstår för den till synes livshotande avslutningspunkten – Döden.

I sanning, döden är bara en övergång och bör inte fruktas. Livet som människor, där ni engagerar er i familjen, vänner och arbetskamrater, ger er upplevelser som ni värdesätter och får relationer som ni inte vill avsluta, men era relationer slutar inte med döden. Det kan verka för de som finns kvar, att de inte längre kan ha någon kontakt med de som gått vidare, att den har upphört bara för att de inte längre kan uppleva den fysiska närvaron eller att kunna umgås, och då sörjer de. Men när ni går över, kommer ni att mötas och hälsas varmt av en mängd vänner och släktingar, som redan har gått över, eller av de som har valt att avbryta cykeln av mänskliga livserfarenheter, och velat förbli i sitt naturliga tillstånd av Ett med Källan. Ni kommer att vara Hemma, omfamnade av glädje och helt till freds, och ni kommer återigen till fullo att förstå meningen med livet. Och ni kommer naturligtvis alltid att vara fullt medvetna om de ni hade någon form av relation med i mänsklig form, och kommer att fortsätta interagera med energifälten, även om de kanske inte är medvetna om er kärleksfulla närvaro.

Ni är eviga varelser, skapade i glädje för all evighet, fast ni just nu av ert eget val, upplever en overklig, men till synes mycket verklig känsla av separation från Källan. Men djupt inom er vet ni att ni alltid är Ett med Källan. Så gå inom er varje dag, till ert inre heliga rum, förena er med kärleken som finns där och låt er känna dess kärleksfulla och upplyftande omfamning. Detta kommer att stärka er tro att ni för evigt är Ett med Gud, och er förmåga att alltid avsiktligt älska det som uppstår. Då kommer ni att märka de små sakerna som kan och kommer att inspirera och lyfta upp er, när ni utför era dagliga mänskliga ärenden och uppgifter, med ett tillstånd av uppmärksamhet och öppenhet, som inspirerar och lyfter upp de som ni samarbetar med på något sätt. Och då ni gör det, följer ni verkligen Guds gudomliga Vilja i varje stund, precis som ni alltid tänkte.

 

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...