Ärkeängeln Gabriel via Victoria Cochrane, 2 januari, 2018

Ärkeängeln Gabriel via Victoria Cochrane

2 januari 2018

Livets andetag finns i allting, för allt på Jorden är ett med den Högste Skaparen. Religioner på Jorden lär att människan är separerad från och mindre än Skaparen, eller Gud, men det är en villfarelse och en myt. Alla varelser, levande och ickelevande saker, är ekrar i det gudomliga hjulet och är ett och samma. Människor är medskapare därför att de skapar sin egen verklighet med varje tanke, ord, handling och beslut de utför. Skapelse, kära hjärtan, finns i er alla och i varenda naturlig partikel på Jorden. Gud är ni och ni är Gud.

Enhet betyder att allting i universum är sammanbundet med oändliga trådar och det finns ingen separation mellan dem. Kunskapen om enhet för med sig medvetenhet om sig själv som en andlig, eterisk varelse som för evigt är sammanbunden med och ovillkorligt älskad av Skaparen. När ni vet att ni är ett med Skaparen känner ni er ovillkorligt älskade på alla områden i era liv och ger det till andra i samma omfattning; det finns inget dömande eller fördömande, bara kärlek och ljus. För att uppnå enhet behöver ni inte göra någonting för det är redan så! Att leva ert liv i full medvetenhet om Enhet är en annan sak.

Att leva i enhet är att leva i ett femtedimensionellt tillstånd hela tiden; i den tredjedimensionella tätheten på Jorden kan det vara kämpigt och det är svårt att upprätthålla det utan fortsatt medvetenhet och uppmärksamhet. Det är bara de som lyckats föra in sina ljuskroppar och höja sina vibrationer över Jordelivets drama och kaos som har förmåga, för det mesta, att kvarstå i ett uppstiget tillstånd och hjälpa andra att uppnå det.

Varje dimensionellt tillstånd är en vibrationell frekvens som är i linje med ett särskilt medvetande. Ju högre frekvens desto högre dimension som den personen medvetet fungerar i. Alla dimensioner innehåller ljus och om ljusets frekvens är låg blir också vibrationen låg vilket betyder att personen eller varelsen, på en medveten nivå, kommer att vara egoistisk och självupptagen. Ju mer ljus som man tillåter komma in i sina chakran genom rensning av blockeringar, såsom gammal känslomässig misshandel eller trauma, desto högre blir medvetandet, och man går in i ett högre dimensionellt tillstånd. Höjningen av medvetandet till ett tillstånd av enhet sker inte över natt, inte heller blir det kvar där utan samlad ansträngning och medvetenhet om tankar, uppfattningar och attityder gentemot sig själv och andra.

Skaparens ljus har den högsta frekvensen för det speglar ovillkorlig kärlek; det finns inget högre tillstånd än det. Att ansluta till Skaparen är förstås en fråga om att föra sig själv i linje med hans ljus och det femtedimensionella tillståndet av Enhet. Då man utövar anslutning till Källan och frossar i den ovillkorligt kärleksfulla energin kommer man att börja släppa trauman från det förflutna och blir ett med hans andedräkt, hans själ, hans essens och hans ljus. När man vet hur detta känns blir längtan att fortsätta resan av återanslutning till ens egen gudomlighet självbevarande, och uppvaknandet fortsätter tills man själv blir ljuset för andra som fortfarande söker sin väg. Detta är uppstigningens sätt, den kommer i vågor av uppvaknande tills alla människor som väljer denna väg fastställer mänsklighetens vibration och stiger upp över den tredje dimensionen och för Jorden till den Nya Åldern.

För in Skaparens ljus i ert hjärtas utrymme, i er andning och varelse. Håll hans ljus som kärlek och känn det som också er kärlek, för Skaparens kärlek är också er egen. Vet att Skaparens kärlek lever och andas i allt och det finns ingenting som är skilt från honom eller som inte älskas av honom. När ni känner Skaparens ovillkorliga kärlek och lever i Hans ljus kommer ni också att se allting från en plats av kärlek. Man kan inte döma andra när man lever i Skaparens ljus och kärlek, inte heller kan man döma sig själv, för Skaparen känner inte till något sådant tillstånd. Kärlek är allt som finns.

 

Source – Channel: Victoria Cochrane

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

Du gillar kanske också...