Dikt via Per Beronius; Tidens konstruktion och illusion, 6 mars, 2017

Ämne: Tidens konstruktion och illusion
Meddelande:
I dessa, den yttersta tidens dagar
blir tidsbegreppet alltmer suddigt luddigt, tiden inte längre
vad den i evigheter varit, och varför det.
Otydligheten, en följd av en dagligen ökande
medvetenhetens vibrationsfrekvens, när vi steg för steg
tar ännu ett medvetet kliv, mot allt högre Himmelrikets regioner.
Tiden inget annat, än en av människan skapad tankekonstruktion, så
det blev, när vi på evigt bevåg avskaffade den Himmelska tidlösheten
där det ena dagen, efter det andra, skapas i den ordning
det av Moder/Fader Gud är tänkt och menat.
För varje kliv vi tar mot Himmelrikets höjder, blir det vi kallar tid
alltmer otydligt, för att så småningom, i illusionens dimmor helt
försvinna, när vi utvecklats till den högre vibrationernas nivå
där tid ej längre existerar, allt ett enda evighetens nu.
Upp till oss alla och envar att bestämma
sträva mot tidlöshetens domäner, upp till oss alla och envar
efter eget gottfinnande besluta, hur detta skall gå till, genom den
av Skaparen fria viljan, människan, alla och envar given.
*  *  *
Från den eteriska världen mottaget av Per Beronius
————————————————————————-

Du gillar kanske också...