Dikt via Per Beronius; Till begynnelsen åter, 9 mars, 2018

Ämne: Till begynnelsen åter.
Meddelande:
Människan ej menad
att leva i åtskillnad och ensamhet.
Gud menade
något helt annorlunda annat
när Eva och Adam, såg dagens ljus.
Vi må minnas
om än blott, i det undermedvetna
varför vi kom till Jorden.
I dessa, de yttersta dagar
skingras slöjorna.
Vår ursprungliga syn
blir given oss åter, med
det tredje ögat öppnat.
Det som ser igenom skuggorna
och allt, som hör mörkret till.
Inom kort
med tideräkningens mått
är prövningarnas era, en gång
och för alla över.
Rädslan, har inget det minsta
att kärleken sätta emot.
En föråldrad, förbrukad tid
är en gång, och för alla förbi.
Den nya tiden
likt ett indigobarn, är en gång och för alla
till Jorden, Terra Firma, vattenplaneten
den blå, kommen.
Tusenårsriket, tålmodigt
på en uppvaknande mänsklighet väntar.
*  *  *
Denna text, från den eteriska världen kommen
Av Per Beronius satt på pränt.
_____________________________________
__________________________________________________
En florstunn hinna, från den andliga världen, oss åtskiljer, en
florstunn hinna, mellan oss och Himmelriket, den värld vi
kanske förnekar, och ändå omedvetet söker, en Mästare talade
och sade, sök, och ni skall finna, och en dag, koden vi skall finna
Koden till den port, som från Himmelriket, oss åtskiljer.
Denna text hämtad från boken
Röster från Andromeda
Utgiven 2006.
__________________________________________________

Du gillar kanske också...