Väckningssignal: Horus + Saint Germain via Nancy Tate 5 mars 2018

Väckningssignal: Horus + Saint Germain via Nancy Tate 5 mars 2018

Detta är den dag när jag än en gång kommer för att låta er få veta vad som händer med de plågsamma otrevligheter som pågår runtom på planeten, för att sedan låta er få veta hur de tas om hand. Jag är här för att hälsa er och för att se hur mycket glädje och skönhet ni upplever världen över. Det är viktigt att lägga märke till glädjen och friden i stället för obehagen och de negativa energierna som finns. Som ni känner till är det klokt att ge energi till det positiva och inte till det negativa. Detta är också det mest kraftfulla ni kan göra för att underlätta uppstigningen till den femte och där bortom, eftersom det ni gör och känner är det starkaste ni kan bidra med i den rörelse som ni vet redan är på plats på så många sätt.

Ja, jag säger er det så många av er vet att ni ska göra, och det är att leva ut den kraft ni äger för att få till stånd de ändringar som kommer att främja hela mänskligheten, liksom allt liv. Det handlar om att kunna leva ut det ni vet är sant, och att se och känna förändringana när de manifesteras överallt runtomkring er. Efter hand som detta fortskrider kommer allt negativt att frigöras på ett underbart sätt och fortsätta att sköljas ner i livets avlopp så att det får hjälp att återvända till det positiva. Det här låter er veta att ni är lika mäktiga som någon annan att genomföra förändringarna som visar på det återvändande till storhet ni siktar mot.

Jag är än en gång Horus och jag sitter här tillsammans med Saint Germain. Han är nu redo att ge er några nyheter ni kommer att glädjas åt, för det är något som äger rum medan vi pratar.

Kära ni, jag är Saint Germain och jag har kommit för att berätta för er vad som händer på den plats ni kallar under haven. Den kallas också Inre Jorden, eller Jordens hålrum. Jag berättar att många av dem som tagits bort från jordens yta för att de inte längre ska kunna sända ut den negativitet de levt, många av dem håller på att omformas och föras tillbaka till sitt ursprungliga tillstånd. Ja, jag berättar att de slutligen förstått vad de hållit på med och att de gått med på att återvända till sin Kärleksenergi. De arresterades i den gamla, tunga energin där de endast levde för att gynna sig själva och där de inte såg sig som en del av helheten för allt levande. Nu, medan jag pratar, blir de omslutna av Kärleksenergi och det för dem tillbaka till deras ursprungliga tillstånd.

Ni undrar säkert varför de förs till Inre Jorden, Jordens Hålrum, för den här förvandlingen. Jag säger att det är för att det var där deras sort först började påverka Jorden, och här finns massor av de högt strålande energier de kom hit med. Dessa kommer att återbörda dem till det tillstånd i vilket de kom hit, och visa Jorden exempel på vad alla kan göra, och hur de uttryckte det.

Jag befinner mig nu i bakgrunden för många av dem. De är oerhört tacksamma över att föras åter från det rike de skapat utifrån negativitet. När de kommer till insikt om upplevelsen de haft, kommer de att känna så mycket Frid och Glädje att de kan föra fram sina nya jag på ett sätt som ger allt liv på jorden en mera fullkomlig känsla av den omslutande Kärleken.

Tänk på hur det skulle kännas om du hade en familjemedlem som var förtretad på dig för att du inte följde hans eller hennes fotspår i aktiviteter som inte uttryckte kärlek och harmoni gentemot dig själv och hela tillvaron. Tänk sedan på hur det känns när du inser att denna familjemedlem äntligen lyssnar till dig och genomför förändringar som leder till att den beter sig som du hoppades. Det betyder att du har påverkat på ett sätt som hjälper personen se in i sig själv och inse att den avvikit från Kärlekens väg, och hur det påverkar alla runtomkring. Familjemedlemmen inser hur mycket bättre det känns att stå tillsammans med alla andra och känna deras kärlek, hellre än att kliva framför dem och kasta bort kärlekshandlingarna i tron att man har rätt att vara förmer, att ha mera, oavsett kostnaden för omgivningen.

Således, mina kära, är ni nu de som kliver i familjens skor på ett sätt som ger dem friheten att vända sig om och se vad de gjort som åsamkat störningar för allt liv. De börjar nu äntligen förstå vad de måste göra för att återvända till familjesammanslutningen, och hur de ska göra det. Ja, det händer inte bara de som finns här på jorden, utan även de som förflyttats bort från jorden och håller på att återställas av olika varelser på olika platser i universum. Allt beror på de inre valen hos de som förflyttats från jordens energi, som de uppfattade den. De har förts tillbaka till en helt ny start på sina liv, där de inser att de kan leva i harmoni med var än de än är.

Ni, mina kära, är kraftfulla varelser som på själsnivå klivit fram och berättat för oss att ni alla stöder den här metoden, där de som gått vilse i att visa kärlek förs tillbaka till sin ursprungliga inre själs plats. Detta är den enighet som funnits, och som så många fallit ur. Den håller nu på att kopplas upp på nytt och återbördas till sitt ursprungliga tillstånd. Den här gången återbördas den till sitt ursprung på grund av det faktum att det inte finns någon tid, och den kommer att visa er alla att leva och uttrycka sig så här är det kommande sätt ni måste skapa det ni önskar på för att uttrycka energin ni gått med på att inneha.

Mina kära familjemedlemmar, det handlar om att vi alla håller på att återsamlas och leva ut vår enighet på sätt som kommer till oss i ögonblicket. Ja, ni äger den styrkan, ni lever den i detta nu och återbördar den till det liv som fortfarande söker ett sätt att kunna finnas där. Ni, tillsammans med resten av familjen, kommer snart att se mer och mer vad era uttryckssätt kan göra för ett liv i Freden, Glädjen och Kärleken i ögonblicket i Allt som Är och Skaparens härlighet.

Jag lämnar er nu med Horus och beger mig till den ursprungliga viloplatsen för att välkomna alla som återvänder dit och ge dem stora kärleksfulla kramar och lättnad i livet. Ni är alla delaktiga i den här glädjen och vi vet att ni känner vår Kärlek när vi skickar omfamningar till er med den fullkomliga Kärlek vi känner för er alla. Njut av era äventyr under den här fullkomligt harmoniska resan. Vi kommer att dela renhetens essens när ni upplever oss och ser åt vårt håll, och vi ger tillbaka det i den Enhet som vi alla är.

Tack, kära Horus och Saint Germain för er kärlek och allt!

Mycket kärlek,

Nancy Tate

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...