Dikt via Per Beronius; Till ursprunget åter, 12 april, 2017

Ämne: Till ursprunget åter
En eftertankens stilla stund, i en minneslund
stormen bedarrat, efter några dramatiska dygn
där det, som inte kunde hända, ändå hände
är allt lugnt och stilla.
En storm i sinnet, satt sina eftertankens tydliga spår
förändring, ett livsvillkor, hur gå vidare.
En fråga, upp till oss själva, alla och envar
att ställa och besvara, något mig säger.
Människan, med en nyvunnen medvetenhet
i en eftertankens stilla stund, livets villkor
på djupet börjat begrunda.
Något, mig även säger
människan, kommit och kommer varandra
allt närmre, forna barriärer rivna, tecken i skyn.
Detta kommer att fortsätta, vänlighet
närhet, kärlek, skönhet, sanning, gemenskap.
Med tydlighetens alla tecken
från dag till annan, kommer vi varandra allt närmre.
I en tid, där det av Skaparen är menat
alla människor, var än de på Jorden
har sin födelseort.
Norr, söder, väster, öster
skall med varandra återförenas.
Vi är alla systrar och bröder
som det ett vi är, skall vi hand i hand
samfällt på den smala stigen gå vidare
den som till Himmelriket på Jorden leder.
Den nya tiden, det förflutna, ej det minsta lik
Himmelriket på Jorden är nära.
*  *  *
Från det eteriska där ovan mottaget av Per Beronius
————————————————————————

Du gillar kanske också...