Strålande Ljusets Råd via Ailia Mira, 2 april 2017

Strålande Ljusets Råd via Ailia Mira, 2 april 2017

 

Hej Kära vänner,

Vi hälsar er med kärlek. Det är gott att få kontakt med er och vara tillsammans med er idag. Att i ett tillstånd av kärleksfull förståelse få denna möjlighet tillsammansmed er. Det är så vi känner det.

För er känner vi enorm kärlek och uppskattning. För allt som ni är. För allt som ni blir. För vad ni ännu inte kan föreställa er. För i varje ögonblick av er utveckling vet vi vad som kommer att inträffa: expansion.

Expansion av hela skapelsen. Genom ert fokus och med ert uppenbara uttryck gör ni detta möjligt.

Vi älskar och är mer fullständigt tillsammans med er i dessa stunder när ni mår bra. Vi är då mer kapabla att flöda in i ert liv och vara med er, förstärka vad ni fokuserar på, tillsammans med er njuta av allt på ett sätt som ni upplever som utsökt. Vi känner på samma sätt som ni; De som älskar livet.

Ni älskar livet. Detta utesluter ingenting. Vi vet att ni älskar allt liv och på så sätt är ni fria, expansiva och fyllda med resurser. Ert flöde, ert uttryck för allt som ni är förstärks av ert tillstånd att vara och i den icke-fysiska världen är ni en enorm livsälskare. Detta ger er kraft. I själva verket är strukturen för hur man kommer till uttryck och hur ni uttrycker er, en älskare av livet. Det är er Källa och den väg Källan stöder, som ni upplever liksom ert medvetande.

Oavsett vad ni fokuserar på har ni en direkt och ständig anslutning till hela skapelsen. I ert medvetandes inneboende egenskap är ni fria att välja hur ni uttrycker er energiskt, ert flöde och ert skapande. I denna fokuserade värld, är ni omgivna och stöds av en enorm mångfald, vilken fungerar, som en reflektion av vad ni ger uttryck för, vilket också expanderar ert medvetande. Världen runt omkring er hjälper er att tydligt lära känna er själv, bli medvetna om vem ni är, samt bli mer medvetna. Att lära känna sig själv på nya sätt är ett äventyr. Att välja nya erfarenheter och nya mål för ert fokus, utvecklar er energi och berikar ert liv. Genom att leva sitt liv med denna kännedom, tillåter ni er själv att vara i zonen.

Att vara i zonen är en lycksalig upplevelse. När ni tillåter er själv att leva i flödet känns det behagfullt, ni känner er upplysta, klara, stabila, livet känns lättare och bättre, för varje ögonblick till ögonblick till ögonblick. I själva verket passar livet er mer och mer från ögonblick till ögonblick till ögonblick. Eftersom ni skapar detta genom ert flöde och vet att livet blir bättre och bättre, eftersom ni känner er bättre hela tiden. Ni njuter mer och mer av dessa i ökande antal tilltalande stunder, som ni uppskattar, njuter av och berikar er. Detta är att leva i ett förhöjt medvetande tillstånd.

Det förekommer en hel del förvirring i världen om hur man lever i ett högre medvetande tillstånd. Mycket av er vägledning och föreställning om att leva i ett högre medvetande tillstånd har tillkommit genom ett filter av kamp och begränsning. Många människor, som vill leva i ett högre medvetande tillstånd har en grundläggande känsla av brist, då det gäller deras självuppfattning; de känner sig ovärdiga att uppnå vad de vill och önskar. Att känslomässigt befinna sig i ett tillstånd av ovärdighet, kan ni naturligtvis ändra på, genom att göra saker, så att ni känner er värdiga.

Resonemanget bygger på missförstånd; ni är redan bra. Perfekta. Ni är värdiga allt ni vill ha och önskar. Med tanke på er Källa kan ingenting vara mer korrekt. Ni är här för att leva fritt, uttrycka er fritt. Allt ni gör är ett uttryck för er inneboende funktion: expansion. I varje val, som ni gör, expanderar livet. Ni har en tendens att bedöma era val utifrån idéer om moral och föreställningar, om rätt och fel; men alla dessa idéer är mänskliga uppfinningar. Hela livet expanderar medvetandet och utifrån allt ni gör expanderar medvetandet ovillkorligt. Det är underbart!

Vi älskar er och vi vet att ni är ett uttryck av ett flytande medvetandefält. Här i världen är ni fokuserade, eftersom ni valde att förlägga er energi och förkroppsliga er signatur här på jorden. Ni skapade detta med er uppmärksamhet och ni gjorde det med stor entusiasm. Ni ser detta, som ett underbart äventyr och ser jorden som en djupt stimulerande och skapande miljö. Ni har inte kommit hit för att fixa saker. Ni har inte kommit hit för att rädda andra människor. Ni har inte kommit hit för att vara ljus och övervinna det onda. Ni har inte kommit hit för att rätta till era tidigare misstag. Kort sagt ni har inte kommit hit för att göra några lärdomar, eller läka er själv eller andra. Ni kom hit, för skojs skull, ni visste att ni skulle komma hit, ta reda på vad som intresserade er och leka med det. Lärande och växande skulle ske naturligt, som en biprodukt av att ni är här och utforskar, men det är inte ert syfte. Syftet var att ni skulle expandera, utforska, skapa och uttrycka. Ni kom hit för att uttrycka er egen signatur.

Nu vet vi att många av er känner till och önskar göra detta, men att ni på något sätt känner er inklämda, begränsade och blockerade. Ni har många föreställningar, som gör detta till en verklighet för ert livs manifestation, hur ni tänker och känner beträffande er själv i varje ögonblick.

Allt som krävs för att förändra ert liv och ge mer av ert flöde, är att tänka annorlunda, göra det tillräckligt ofta så att ni verkligen känner er annorlunda.

När ni känner er annorlunda och i detta fall menar vi ”bättre”, då vet ni att ni tänker annorlunda tillräckligt ofta för att skapa nya upplevelser, som ni också kommer att gilla bättre. Livet är mycket enklare än ni har tänkt er och anslutningen är direkt. Många vänder sig ofta till andra, som vill hjälpa er att känna er gladare. De känner att det är deras uppgift att hjälpa er att befria er från mörkret och sedan befria andra. Om ni vill spela det spelet, kan ni göra det. Men det är en konstruerad berättelse, det är inte ett krav för att leva här.

Vad ni än tänker och uppmärksammar, när ni lever här på Jorden, blir verkligt för er. Era förkroppsligade livserfarenheter är inte mer verkliga eller ska vi säga, inte mindre verkliga än när ni läser en roman eller tittar på en film. Enda skillnaden är att det finns fler samband och ni känner det mer verkligt. Men allt detta sker i ert medvetande. Vad ni uppmärksammar blir verklighet i er upplevelse.

Ni vet att det inte är på riktigt, när ni ser på en film eller läser en bok. Ni vet att ni kan lägga ifrån er boken eller pausa filmen, återgå till vad ni tycker är ert ”verkliga liv”. Vi uppmuntrar er att tänka att ert verkliga liv är lika mycket en konstruktion, som en film eller en bok.

Ni är skaparna av er egen livserfarenhet. Ni är fria att skriva om manuskriptet eller förändra det när som helst. Ni kanske inte tror det, eftersom ni ännu inte har upplevt det: Men det är ett tillräckligt dramatiskt sätt för oss att åskådliggöra det för er. Men det betyder inte att all er erfarenhet inte kommer till stånd på detta sätt.

Ni är energi. Rent, evigt medvetande vilket genomsyrar er medvetna form. Ni skapar er energistatus med er uppmärksamhet och er icke-fysiska helhet är alltid med er. Er icke-fysiska helhet är ovillkorligt närvarande i varje ögonblick, era känslor visar relationen mellan ert fokus och hur ni uppfattar er icke-fysiska helhet. Era känslor är er ständiga guide för att hjälpa er att förstå – är ni synkroniserade med allt som ni har valt eller fått? Håller ni jämna steg med vad ni föredrar, låter ert liv flöda och ge er de nya erfarenheter vilka ni älskar ännu mer? Eller är det tvärtom?

Älskade vänner era känslor talar alltid om hur ni är relaterade till ER själv. Hur ni förhåller er till den oändliga Intelligensen, som villkorslöst agerar för er räkning för att åstadkomma allt ni uppmärksammar. Att uppmärksamma något är precis som att beställa något på en restaurang eller som att lägga ifrån sig boken eller pausa filmen – ni kan ändra er beställning när som helst genom att uppmärksamma något annat.

Livet är ett flöde av erfarenheter, tankar och anslutningar, som bara energimässigt visar ert fokus och essens av vad ni skapat. Ni är en mästerlig varelse; ett evigt medvetandefält för att kunna uttrycka ert unika jag, som leker och utforskar denna fokuserade verklighet.

Det finns inget annat ni behöver göra. Vi föreslår att ni överväger att ständigt justera er upplevelse av världen, för att reflektera användningen av er uppmärksamhet och fokus. Denna Värld, detta Universum, Allt som är, omorganiserar sig ständigt och iscensätter vad ni upplever, så att er vision ständigt speglas för er, er aktivitet, er energi och sättet att förstå vad ni genererar genom era känslor.

Många missförstår allt detta. De tror att de är bristfälliga, att de håller på att gå sönder, vilket inte är möjligt. Ni kan inte gå sönder eller förminskas. Ni kan endast förändra ert flöde. Trots att det initialt känns svårt att omfamna er förmåga, är det inte ett fantastiskt löfte? Med tanke på att det inte är något fel på er eller någon del av er eller ert liv, känns inte detta som en lindring värdig att ta till sig? Känns det inte bra att älska sig själv på detta sätt?

Självklart. Att älska sig själv villkorslöst, precis som ni är, då behöver ni inte nöja er med livet som det är, tillåt livet att flöda! Synkronisera er med hela Skapelsen i beundran och uppskattning av er själv! Ni gör er själv kraftfullare. Det är normalt, det är naturligt och det är tillgängligt.

Ert sanna väsen är kraftfullt, kreativt, uttrycksfullt och gratis. Ni är födda med ert eviga medvetande i denna egen tillverkade form. Dag efter dag upplever ni hela denna erfarenhet av berättelser, som ni berättar för er själv och andra, hur ni väljer att använda er uppmärksamhet.

Upptäck hur ni kan expandera och förändra kvaliteten på ert flöde, vilket är nyckeln till att vara den ni verkligen är. När ni låter ert flöde expandera tillåter ni er expanderade energi att genomsyra er i ert utförande, vilket lyfter er upplevelse genom samstämmigheten med ert eviga medvetande.

För att öppna upp flödet för mer kärlek, mer överflöd, mer lycka, mer frihet, mer enkelhet, större klarhet, mer välbefinnande och allt annat, som ni kanske gillar, ställer ni in känslan på det som ni vill uppleva. I samklang med dess vibrationer, i samklang med dess energifält, utvecklas resonansen med allt ni uppmärksammar. På så sätt blir ni redo att ta emot det, som ni vill ha i ert liv. Ni kan låta era känslor berätta det för er när det händer.

Om ni känner in er i saker och ting, använder vad ni tänker och vad ni fokuserar på för att skapa den känsla ni föredrar, öppnas ert flöde upp på ett spännande sätt och i första hand börjar ni känna, hur kraftfulla ni verkligen är. Ni är kraftfulla, eftersom ni kan styra hela ert flöde!

Vi är det Strålande Ljusets Råd.

http://www.expectwonderful.com

 

Översättning: Lars Bergenrup – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...