Dikt via Per Beronius; Tillblivelsens mysterieskola, 21 juni, 2018

Ämne: Tillblivelsens mysterieskola
Meddelande:
Moder/Fader Gud/ Skaparen
gav människan den underskönt vackra gåvan
gåvan att existera, vara, finnas till, i den kosmiska rymden.
Vad är det att vara, vad är det att finnas till, här finns
det lika många svar, som det finns människor på Jorden.
Varje liv unikt, inget annat det minsta likt
och så, det av Skaparen är menat.
Var människa, med sin egen färg, form och framtoning, unik
har sin egen vilja, den som ej, under några omständigheter
får kränkas.
Människan kom till Jorden, för att lära om varandets
existensens hemligheter, där inget liv
är något annat det minsta likt.
Mångfalden, ett människans fundament att vila på
det som är oumbärligt för varandets, existensens
på Jorden fortbestånd.
Låt oss i stundens varje ögonblick bli påminda
om nuet, evigheten, människans enda egendom
allt annat, hör illusionens utmarker till.
Minns också, Gud älskar alla sina barn lika mycket
vad än, de har för sig.
*  *  *

Du gillar kanske också...