Dikt via Per Beronius; Tvillingflammors återförening, 27 februari, 2017

Ämne: Tvillingflammors återförening
Meddelande:
Papper, penna
lite bakgrundsmusik
i midnattstimmen den stilla.
Den som låter människan vara i fred
inte propsar, på vare sig det ena
eller det andra.
Det enda, förutom det sagda
med visshet jag vet.
Tvillingflammor
kan inte för evigt hållas skilda åt
det kan ta lite illusorisk tid, innan de
än en gång varandra möter
efter miljoner år
av separation.
Men i dessa
av nåden fyllda dagar
är det menat, att tvillingflammor
skall återförenas, för att aldrig mer
skiljas åt.
Attraktionskraften oemotståndlig
och hur kan detta, med visshet jag veta
svaret kort och gott, jag bara vet
och inget mer med det.
Intuitionen gör sitt
och sedvanerätten visar
det blir alltid rätt.
Det räcker, det är nog
inte mycket mer, att orda om.
Människans liv
så Gudomligt vist ordnat.
*  *  *
Denna dikt av Per Beronius
från den eteriska världen mottagen
med syfte att spridas vidare, till alla och envar
med ett öppet sinnelag.
_____________________________
__________________________________________________
Vad är det i ljudet från forsen den brusande vad är det i sången
från det stilla spegelblanka havet, som stämmer mitt sinne till ro
på denna fråga något svar jag ej har, dock jag vet att ljudet från
forsen, den brusande, att sången, från det stilla, spegelblanka
havet stämmer mitt sinne till ro.
Denna dikt hämtad från boken
Spårljus Del 1 Jorden
Utgiven 2003
__________________________________________________

Du gillar kanske också...