Dikt via Per Beronius; Vad stort sker, sker tyst, 4 juli, 20017

Ämne: Vad stort sker, sker tyst
Proppen har lossnat, säkerhetsventilen utlöst
inget för evigt varar, mörkrets proselyter utslagna.
Mindre än två decennier har förflutit sedan tornen föll
de mörka hattarna i dessa dagar tvingats sträcka vapen
Jorden, Moder Gaia, räddad.
Vad mer att säga, än Halleluja, Halleluja, loven Herren
nu är det bevisat, även det som är omöjligt är möjligt.
De mörka hattarna kunde inte i längden ljuset stå emot
en ny Jordens era född, en era av kärlek, skönhet
sanning, ljus och frid.
Aldrig mer skall mörkret tillåtas styra och ställa på Jorden
Tusenårsrikets verklighet inte längre
en önskedrömmens utopi.
*  *  *
Från den eteriska världen mottaget av Per Beronius
———————————————————————–

Du gillar kanske också...