Sananda via John Smallman, 2 juli 2017

 

Du skapades för evigt liv i fullkomlig glädje.

2 juli 2017 av John Smallman

 

Förändring ligger i luften! Ja, alla kanaliserade meddelanden säger detta, för du behöver fokusera din medvetenhet på det här. Avvisa inte bara dessa upprepade repetitiva meddelanden med en axelryckning och tanken att ”nu är det dags igen”, när ditt egoistiska minne kommer in för att berätta för dig att du har hört allt detta tidigare och det är verkligen ” bara samma gamla historia .”

Jag försäkrar dig att det inte är det! Enorma förändringar pågår som väsentligt förändrar hur ni lever och interagerar med varandra över hela världen, oavsett ras, nationalitet, etnicitet, religiös övertygelse eller politiska övertygelser. Den här tiden av stor förändring har varit på väg länge, men den är nu starkt etablerad på jorden, och trots de oroande och störande nyheterna om konflikter och alla följdproblem som följer på dem har en total förändring inträffat och de gamla och skadliga sätten att samverka blir snabbt föråldrade.

Ni vill alla leva i fred och överflöd på er vackra planet, och ni vill alla se henne återställd till en levande god hälsa med alla de fula och skadliga industriella ärren reparerade, läkta och återförda till ett ekologiskt sunt tillstånd. Detta kommer att ske, men för det första måste den pågående plundringen på grund av gruvdrift, borrning, jordbruk i industriell skala och okänslig och oklok avfallshantering upphöra. Det finns många grupper som arbetar med detta och det kommer att hända. Din uppgift som Ljusbärare och Ljusarbetare är att hålla Kärlekens avsikt rikligt flödande i dessa grupper, så att de kan arbeta harmoniskt tillsammans för att uppnå sina kärleksfulla mål för planeten och mänskligheten, genom att använda omdöme- aldrig dömande – för att lösa problem där det verkar finnas meningsskiljaktigheter.

Olikheter löses upp när full diskussion om alla möjligheterna sker i en attityd av att villigt se på dem alla utan egoistiska föreställningar, drivna av en persons behov av att ha rätt eller att vara ledare. Varje medlem i en grupp är en väsentlig del av detta, även om det bara är för att visa behovet av harmonisk acceptans av de olika åsikter som naturligt uppstår på grund av erfarenheten av separation som alla genomgår. Ni är alla Ett, men när ni arbetar från separata enskilda kroppar är det väldigt svårt för er att acceptera detta och att arbeta som Ett.

Lagsporter uppmuntrar detta, men även de har blivit alltför konkurrensdrivna under de senaste fem eller sex decennierna, eftersom sporten har blivit en affär. Idrottsaktiviteter bara för att det är roligt är extremt bra för er andliga tillväxt och utveckling, men när de blir orimligt konkurrensdrivna, och drivs av egoistiska behov att ses och högt berömmas, som en speciell individ – bättre än alla andra, är de mycket destruktiva och splittrande.

Utan tvekan finns det begåvade individer – människor med exceptionella förmågor – men de behöver absolut stöd från sina lagkamrater om de ska uppnå sina mål. Högt begåvade enskilda människor ligger precis i framkant av den evolutionära våg som mänskligheten genomgår och deras verkliga syfte är att visa vad som blir möjligt för fler och fler av er, inte att undergräva och förstöra självförtroendet för den ”genomsnittliga” människan i hans eller hennes egna förmågor och kompetenser. När deras självförtroende är mycket skadat eller förstört eller skadade individer är oförmögna och/eller ovilliga att ens försöka uppfylla sin mänskliga potential och därigenom misslyckas med att förstå och lära sig de lektioner som ett mänskligt liv presenterar för dem, är det mycket tragiskt, och fullständigt onödigt.

Alla har en meningsfull livsform, det finns inga undantag! Men de flesta kulturer engagerar sig i att döma och skämma ut dem som verkar vara onormala på något sätt. Kärlek gör det aldrig! Ni är alla KÄRLEK. Var själva, älska, var inte rädda för att vara den du är även om andra vill döma dig som svag eller dum. Att vara er själva, att vara Kärlek, är hur världen återvänder till sitt rättmätiga tillstånd med dig som dess väktare och hedrar sina behov liksom det hedrar dina. Ni har ett ordstäv från litteraturen ”Ingen man är en ö”. Slutligen inser mänskligheten den absoluta sanningen i denna mycket kloka kommentar. Även om du valde att gå och leva ensam och i avskildhet som en eremit skulle du fortfarande vara helt beroende av jordens frikostighet för din individuella överlevnad.

Om du verkligen kan förstå vad det innebär att vara Ett, Ett med varandra, och förstås Ett med Gud kommer du att förstå att det inte finns någon annan väg! Du är Ett, Ett sinne, Ett hjärta, alla evigt sammankopplade genom Källan som är allt. Det finns inget utanför, så att utesluta någon är helt galet. Du måste lära dig att acceptera skillnaderna som är mångfaldiga mellan individer, och du behöver vara öppen för att höra och lära dig de lektioner som dessa skillnader erbjuder dig. De kommer inte in i ditt liv bara av en slump, eller som ett sammanträffande, allt i ditt liv är en viktig aspekt av vägen du valde att följa innan du inkarnerades. Var medveten. När du är det faller dömandet bort eftersom du ser hur meningslöst det är att försöka döma en annan.

Med vilka normer bedömer du? Självklart med dina egna mycket begränsade åsikter och övertygelser. När din medvetenhet öppnar sig mer och mer börjar du inse hur extremt begränsade dina åsikter och uppfattningar är. Ofta är medvetenhet tillbakavisad eftersom det kan vara mycket skrämmande att förstå hur begränsad och smal er uppfattning om meningen med livet är. Det kan kännas mycket säkrare att följa smala och stela regler – satta av dig själv eller genom myndighetsfigurer eller organisationer som du respekterar av rädsla – för att du inte skall behöva använda din egen intelligens, visdom eller urskiljning, utan kan lita på andra som är på det hela taget lika rädda som du. Du vägrar bara att erkänna den rädslan och gömmer den under de dömanden som du gör, eller genom ett våldsamt uppträdande för att ”bevisa” för dig själv och andra hur stark och kraftfull du är. Men så småningom kommer detta bedrägeri ifatt dig och förstärker rädslan som du försökte gömma genom dessa attityder och beteenden.

Kärlek är det enda sättet att avväpna och lösa era rädslor, och ni behöver inget annat! Kärlek, som ni så ofta har fått veta, är allt som finns. Den omger er och väntar på att ni accepterar Den. När ni öppnar era hjärtan och välkomnar Den i era liv kommer det att förändras dramatiskt till det bättre. Men ni kan inte låtsas genom att sätta på er en kärleksfull mask eller front och gömma er bakom den, ni måste vara den ni verkligen är, ett älskat Guds barn som lever som ni verkligen önskar, älskar vad som uppstår och tackar för det faktum att ni är evigt Ett med Källan, och att därför alla era behov alltid är uppfyllda i det ögonblick de uppstår. Om det inte verkar så för dig, så missförstår du situationen och eventuellt svarar eller reagerar du olämpligt.

Påminn dig dagligen, när du går in i din heliga inre helgedom, att du är Guds fullkomliga barn, oändligt älskat och älskat för all evighet. Du har en mänsklig erfarenhet, en upplevelse du valde att ha när du valde åtskillnad från Gud, för att bevisa för dig själv att du inte behövde Honom. Men som du har fått höra så ofta är separation från Källan omöjligt! Du har enorma kreativa förmågor och du använde dem för att konstruera illusionen för att få din dröm, eller mer lämpligt din mardröm av separation. Du förstod inte hur skrämmande det skulle bli när du byggde den, men när du gick in i illusionen och därigenom förlorade allt ditt minne och kunskap om Gud, din eviga Källa, kände du dig omedelbart förlorad, övergiven, ensam – ett omöjligt, orealistiskt drömtillstånd och förfäran uppstod eftersom det verkade helt verkligt för dig.

Du är alltid och evigt kopplad till och Ett med källan. Även att tillfälligt föreställa sig att vara borttagen från det tillståndet är skrämmande eftersom det indikerar att det finns ett existenstillstånd som inte är evigt, som är begränsat av tid och har ett slut. Du skapades för ett evigt liv i fullkomlig glädje, och att föreställa dig att du kunde flytta ut ur det tillståndet, som du gjorde, är skrämmande. Livet är evigt, men inom illusionen verkar det bara vara ett kort tillfälle i ett stort universum som är helt omedvetet om dig!

Ni alla känner människor som alltid söker acceptans, erkännande, beröm och kärlek. I sanning är det hur alla människor lever sina tidsbegränsade liv, och så svävar rädslan för döden alltid i bakgrunden. Vissa till och med flörtar med den genom att delta i extrema sporter eller andra farliga aktiviteter. De som alla andra, bara söker bekräftelse på att det inte finns Någon Död!

Nåväl, jag försäkrar er med glädje att det inte finns någon död! Ni är eviga och odödliga varelser, oändligt älskade av Gud, och när ni lägger ned era mänskliga kroppar, som ni alla gör, kommer ni genast att veta detta. Och självklart, i denna moderna tid av omedelbar masskommunikation så är verkligheten oändligt mycket snabbare! – Ni kan nu höra från dem som har haft Nära Döden-upplevelser och som återvänt för att berätta om det och hjälpa er att släppa er rädsla för döden genom att påminna er om att det inte är slutgiltigt.

Ni är alla Guds eviga älskade barn, eviga och oskiljaktiga i Enhet med Honom. Det finns inget att frukta, så engagera er med Kärlek, er sanna natur, i varje ögonblick, och gläd er åt den glädje och energi som uppstår inom er.

Din älskande broder, Jesus.

Och kom ihåg att jag har varit där, och jag vet vad jag talar om!

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...