Sananda via James McConnell, 2 juli, 2017

Sananda

via James McConnell

2 juli, 2017

JAG ÄR Sananda.

Som vanligt är det underbart att få vara tillsammans med er. Att få fortsätta dela, att få fortsätta öppna upp så många saker som har dolts från er, så många saker som ni hållits separerade ifrån eller som ni tror att ni har varit separerade ifrån. Men att inte längre vara separerade, för så många saker är nu på gång. Så många saker håller på att skifta och förändras och ändra på självaste det prospekt som är ni, i den mänskliga dimensionen, inom denna mänskliga illusion i den 3:e dimensionen.

Mycket stora medvetandeskiften står för dörren. Det är nu så väldigt, väldigt nära. Det finns så många saker som står i färd med att ’ploppa upp’ i den närmaste framtiden, den omedelbara framtiden.

Och när ni fortsätter att blicka framåt emot dessa förändringar, det skifte som vi så många gånger har talat om – som så många har talat om – var även medvetna om att inom det pågående ögonblick som ni befinner er i, så är allt som är, viktigt. Håll er inom detta ’nu’-ögonblick. Var i nuet. Var allting som ni kan vara just nu. Och när ni fortsätter vara allting som ni är, finner glädjen i varje stund som ni kan, så kommer allt som ska ske att komma till er innan ni ens hinner blinka med era ögon. För detta skifte, detta medvetandeskifte som har talats om i så många tusentals år, håller på att väckas upp inom er alla.

Och så många saker kommer att bli fullbordade. Så många saker håller på att skifta och förändras och ta sig till en ny medvetandenivå. Ni håller på att röra er in till en ny medvetandenivå, såsom ni talar om i termerna av DNA. När ni talar i termer gällande de medvetandeskiften som nu håller på att äga rum, så befinner ni er inom detta skifte. Ni är i detta ögonblick, detta ögonblick av ett medvetandeskifte, för ni håller på att förändras inombords. Ni håller på att bli medvetna om vilka ni är. Ni håller på att vakna upp till ert fulla tillstånd av den varelse som ni är, en andlig varelse. Ni ska inte längre ha en mänsklig upplevelse, utan er upplevelse ska vara andlig.

Vi vakar över er varenda dag. Vi vakar över er alla. Vi vakar över er och vi betraktar er. Vi övervakar för att få se hur ni skiftar i era dagliga aktiviteter, hur ni framhävs av ert nya medvetande som strömmar igenom er. Så många av er känner detta medvetande, så många kan förnimma detta skifte, denna vetskap som kommer över er, där ni börjar få höra från dem av oss som börjar viska till er alltmer och när ni hör viskningarna blir ni medvetna om det medvetandeskifte som äger rum inom er. Allting handlar om detta medvetandeskifte och skiftet sker nu.

Allting handlar om detta. Det finns ingenting som inte handlar om detta just nu. För det här är vad ni kom hit för. Det här är vad ni utvecklades till i denna tid, i detta ögonblick av ert liv, det är att vara redo för ert uppdrag: de uppdrag som ni kom hit för; de som ni frivilligt ställde upp på att komma hit för.

Ni rör er nu till dessa uppdrag. Ni kommer att bli vägledda. Många av er kommer att hitta en riktning, ett mentorskap som kommer till er, som kommer att ge er nästa nivå av er varelse, nästa nivå av medvetande inombords, som fortsätter att inom er väcka upp exakt de insikter som ni kom hit med för längesen och som ni har glömt bort fram tills nu.

Men så många av er håller på att vakna upp. Så många av er börjar lyssna på viskningarna och ibland, ja, ropen, men allting sker nu. Allting tas fram, kommer fram nu. Och såsom ni många gånger får höra, så blir allting orkestrerat. Ni befinner er nu mitt uppe i en synkronicitet som framkallar så många förändringar, så många av de skiften som äger rum. Ni är detta skifte inom medvetandet. Det sker tack vare er. Utan er skulle det inte ske.

Ni är självaste medvetandeskiftet. I och med att Gaia skiftar, så blir hon fullt medveten och vem hon är, när hon återigen rör sig till de högre vibrationerna inom sitt medvetande. Ni, de av er som är cellerna inom självaste Gaia, ni är de som får detta att röra sig framåt. Ni är de som tar denna uppvaknandeprocess till en fullständig förståelse och fullt medvetande.

Nu är det dags, mina bröder och systrar, mina kära vänner. Det är dags för er att bli allt som ni kom hit att bli. Ni tar er bort från den gamla programmeringen, bort ifrån det gamla paradigmet som var det som var förväntat, det som hade skapats av kabalen här och inte längre kommer att tillåtas. Det kommer inte längre att handla om denna process, i och med de förbindelser som ni har med universum, med kosmos.

Ni är de som är redo för detta. Ni är de som har förberett er för detta. Och ni är de som kommer att få detta att röra sig framåt till Gaias nya Gyllene Tidsålder. Så nu det är dags för er alla att bli medvetna om att allting just nu befinner sig i rörelse, allting är på väg mot sin kulmen, den kulmen och det crescendo som man har talat om. Tro på det så kommer ni att få se det.

Ha tillit till det så får ni se det. För det finns ingenting som inte nu kan ske, som inte har talats om tidigare, som inte har blivit förberett. För ni är de som har förberett detta och har väntat på detta och rört er mot uttrycket av vilka ni helt och hållet är. Tiden är inne.

JAG ÄR Sananda. Jag lämnar er nu med hela min kärlek och frid och de vibrationer som följer med den kärlek som ni är, ni alla.

Frid och kärlek vare med er.

 

Channel: James McConnell
http://www.meetup.com/ancient-awakenings – http://www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated. “Believing is seeing!”

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...