Dikt via Per Beronius; Varandets, existensens cirkelgång, 27 april, 2018

Ämne: Varandets, existensens cirkelgång
Meddelande:
Ännu en natt
med det goda mörkret i sin famn
har sett dagens ljus, ännu en natt
har gjort sitt, i livets cirkelgång.
Det finns ingen början, det finns inget slut
existensen har ingen början, saknar slut
nattens välsignade mörker, dagens ljus.
Varje morgon
börjar livet i den materiella världen om på nytt
vad bär väl den nya dagen i sin famn.
Om detta, skall vi på förhand inget veta
vårt enda val, leva i nuet, uträtta våra ärenden
i den tidlösa tidens hägn.
Tidlöshetens här och just nu, vår enda egendom
det är här livet sig utspelar, i sin fulla vidd, tillit
en nödvändighet för människans existens.
Om än det så kan synas
är vi aldrig ensamma, Änglavärlden
ständigt över oss vakar, ser till att inget
som ej är menat att hända, händer.
Tillvaron, varandet, existensen
så Gudomligt väl ordnad.
Dagar kommer, dagar går
en och annan, utan att avsätta
några märkbara spår, när så, det är menat.
Livet, en evighetens cirkelgång
ingen dag, ingen natt, den föregående
det minsta lik, stillestånd en anomali
”och ändå rör hon sig”.
Behåll i minnet, nuet, ögonblicket
människans enda egendom, allt annat
hör illusionen, med sitt dimmornas landskap till.
Detta epos, från den osynliga världen
av Per Beronius mottagen, med avsikt
att föras vidare.
*  *  *
_______________________________
__________________________________________________
Okonventionella ide-er, om en annorlunda värld, visioner om
en ljusets framtid, utmanar mörkrets bastioner, efter en ytlig
betraktelse, rädslan dem förpassar, till slutförvar direkt, i det
dyrkfria kassavalv, där anden i flaskan förhoppningsvis skall
sova den eviga glömskans sömn, det oföränderliga livet, må
ej störas, bäst låta Jorden förbli platt, men historien slutar
ej här, det finns en kraft, som låter maskrosornas barn
genom asfalten bana väg.
Denna dikt, hämtad ur boken
Strandlinjens Magi
utgiven 2007
__________________________________________________

Du gillar kanske också...