Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 23 februari 2018

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 23 februari 2018

Per Staffan 24 februari 2018

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 23 februari 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV/INTELLIGENCE ALERT 23 februari 2018

Den 19: e 20: e avlägsnades underjordiska Kabalutposter runt Idaho och Wyoming.

Källor rapporterade att Kabal-MIC militära formationer flyttades från Idaho till Wyoming.

Dessa militära formationer hejdades av Alliansens SSP-flotta över Nevada, vilket ses nedan:

https://youtu.be/xEmNLadC144

Den Kabal-MIC-militära formationen förintades. Några få skepp tilläts retirera för att spåra vart de var på väg.

De retirerande Kabal-MIC-skeppen försvann nära Torc Mountain som ligger i Irland.

Alliansens Spökoperative Team på marken kunde hitta den exakta platsen för deras utpost genom dokument som hittades vid en av deras tidigare utposter nära Yellowstone.

(Obs! All information som läckt har redan hänt och komprometterar inte längre Alliansens planer och säkerhet.)

RV startar när alla nivåer av Kabalhot har neutraliserats.

Om detta inte uppnåtts i rätt tid kommer RV att börja innan det finansiella systemet kraschar.

Checklistan för RV-utgåvan behöver bara en sista check ✔ för följande:

– Neutralisering av Kabalen

Deadline: Innan det finansiella systemet kollapsar.

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...