Sananda via John Smallman 23:e februari, 2018

Sananda via John Smallman 23:e februari, 2018

 

Det är omöjligt att ens kunna föreställa er sanningen om vilka ni är!

 

22:e februari 2018 av John Smallman

 

Jesus Audio blogg för torsdag 22:e februari

 

Då den mänskliga processen av uppvaknande intensifieras och accelererar, kommer mycket fram som har begravts eller förnekats, och som måste erkännas, uppmärksammas och släppas. Det finns ingen anledning att engagera sig i dessa starka känslor, det är som när tropiska stormar uppstår, de förbrukar en enorm mängd energi helt urskillningslöst, och försvinner sedan. Och, precis som med stormarna, så kommer de känslor som uppstår att uttrycka sig mycket kraftfullt, och det, kan naturligtvis vara mycket smärtsamt, men försök att inte undertrycka eller kontrollera dem, låt dem bara flöda genom er då de kommer, utan att försöka styra eller dumpa dem på andra. Att göra det förvärrar bara en känslomässigt ansträngd situation, och uppmanar till att extra energi intensifierar smärtan som redan finns. Det skulle vara som att ge ytterligare fukt till en tropisk storm, vilket ni inte kan, eller slänga bensin på en eld, vilket ni absolut kan!

Saker uppstår för alla som nu är inkarnerade som människor på Planeten Jorden. Det är mestadels mycket gamla saker som länge undertryckts eller förnekas, och nu måste de verkligen släppas, och alla ni – varje människa – valde att vara på Jorden nu för att delta i detta enorma projekt, så att hindren för Kärleken som funnits under eoner, lätt skulle kunna uppmärksammas, erkännas, tackas, och släppas. Tackas, eftersom det hade ett syfte i spelet ni spelat, och syftet var att få er medvetna om det absolut meningslösa livet utan Kärleken. Och det har uppnåtts. Bevisen finns runt om er, då ni möter och lär känna människor överallt, som letar efter kärleken och meningen med sina liv.

Kärlek är de ni är, och det är ert syfte. Kärleken skapar oändligt genom sig Själv, om inte dess närvaro har blockerats. Kärleken framhäver sig inte eller tvingar sig på någon, men den finns alltid med er och erbjuds ovillkorligt till er. Allt ni behöver göra – som ni fått veta så många gånger – är att sluta vara rädda för den och öppna era hjärtan, för att låta den komma in och omfamna er.

All rädsla är rädslan för Kärlek, rädslan för att bli avvisade av något som aldrig avvisar. Rädslan uppstår eftersom ni ser er som ovärdiga Guds Kärlek för er, på grund av de fel eller ”synder” som ni tror att ni har begått eller fortfarande begår, synder eller fel som ni tror att Gud finner avskyvärt motbjudande, och att Han har dömt er som totalt oacceptabla. Om så vore fallet, skulle det faktiskt finnas en orsak till rädsla, för om Gud dömde er och därvid förkastade er, skulle ni upphöra att existera, och det är en mycket skrämmande tanke.

Men ni är alla Hans älskade barn, perfekta på alla sätt, precis som Han skapade er, och därför är ett avvisande eller ett dömande från Honom, helt omöjligt. Han älskar er, och vill bara att ni ska få evig lycka. Er rädsla uppstår på grund av er känsla av skuld, för att ni försökte leva avskilda från Honom, då ni spelade spelet av separation. Men det är bara ett spel, och det är helt overkligt, en konstruktion utan grund, inom vilken ni barrikaderade er själva, för ni flyter i en oändligt stor ocean av Kärlek, och spelet kommer småningom att kollapsa och upplösas. Då spelet upphör, kommer ni att förstå att ni har överlämnats till Guds kärleksfulla famn, med ett tillstånd av total acceptans av er, där ni alltid har funnits och alltid kommer att finnas, och vara ovillkorligt älskade, hedrade och respekterade för evigt.

Och, jag upprepar, separationen uppstod aldrig! Det finns bara Källan, med det oändliga ovillkorliga fältet av Kärlek, som håller hela skapelsen i sin varma famn. Det är oändligt, det har inga gränser och det finns ingenting bortom eller före det, det bara är. Varje kännande varelse är ett med det, det finns inga undantag, inga förkastanden, och det finns inget helvete som de oacceptabelt syndiga är förvisade till i all evighet, det finns bara det gudomliga fältet av Kärlek, där alla är välkomna och finns för evigt.

Det separerade tillståndet verkar ytterst verkligt, och det var avsikten när ni såg på det med er oändliga skaparkraft, den oändliga skaparkraften som var Guds gåva till Sin Son, när Han skapade er. Du och Gud är En. Ni valde sedan att uppleva separationen, genom de många masker och förklädnader ni uppfann för ändamålet. Men spelet pågick bara under ett ögonblick, sedan var det klart. Ändå verkar det som om det fortsätter, och att det har gjort det under eoner. För mänskligheten är det en obegriplig paradox. Ni förstår, att varje individ som Guds Son delade sig själv med, har en fri vilja. Därför, så länge som majoriteten, det kollektiva, fortsätter att stödja spelet så kommer det verka fortsätta utan avbrott. Men nu har kollektivet valt att avsluta spelet, ett spel som har fört med sig så mycket smärta och lidande, och avslutandet garanteras.

Alla här som inkarnerat har mänskliga kroppar, för att hjälpa till att avsluta spelet. Men, som ni vet, att vara människa innebär en enorm förlust av minne och medvetenhet, och som människor, och den värld där ni befinner er – en liten punkt i ett till synes oändligt stort universum – är övertygande verklig, fast och fysisk. Därför, att minnas ert naturliga tillstånd som är av ren medvetenhet, utan någon fysisk form alls, är omöjligt, i själva verket helt otänkbart.

Som oändligt kraftfulla varelser i mänskliga former med en sådan stor begränsning, är det omöjligt att ens föreställa er sanningen om vilka ni är! Tillståndet ni tänker er och valt att placera er själva i, är så obetydlig att det inte kan existera ens för ett ögonblick. Klyftan mellan det ni är och det ni kan föreställa er, är större än mellan hundra mänskliga varelser och en bakterie!

Men, ibland tycker ni att ni är mycket mer än er fysiska form tillåter. Och den upplevelsen eller känslan, är den motiverande kraften som driver er mot ert uppvaknande. Och ni får höra i meddelanden från många källor, att ni är mycket mer än ni verkar vara som människor. Det budskapet, eller de idéerna, betraktades tidigare som helt galna, som ett påhitt av vissa individers skadade hjärnor. Nu har modern vetenskap visat att allt är oförstörbart anslutet till allt annat, och att ”att allt annat” är mycket vidsträcktare än någon ens kunnat föreställa sig.

Det blir uppenbart för alla som är beredda att öppna sina sinnen, att det finns långt, långt mer i livet, än människornas villkor verkar tillåta. Att gå inom er dagligen, till det heliga rummet där Kärlekens Ljus – Källan, Högsta Visdomen och Intelligensen, Fader/Moder/Gud – finns som Ett med Er, då kan ni uppleva känslan av detta, känna detta. Det är som ett varmt välkomnande sken, som lyser på er med glädje och frid, och tar bort era bekymmer. Ni upptäcker sedan att ni har all den styrka ni behöver, för att på ett tillfredsställande sätt ta itu med de frågor som uppstår i ert dagliga människoliv, utan att otillbörligt behöva störas av ert egos distraktioner, av ångest och osäkerhet.

Gå inom er minst en gång dagligen. Öppna era hjärtan för att acceptera omfamningen som Kärleken ger er hela tiden, och njut av det lugn och den tillfredsställelse, som gör det möjligt att kärleksfullt och spontant hantera allt som uppkommer.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Översättning: Margareta Jonåker

 

Du gillar kanske också...