Dikta av Per Beronius

Tema: Exodus

De subversiva krafterna i offensiv på Jorden

Men utan framgång

Har inget mer att sätta de ljusa krafterna emot

Då från dag till annan ljuskvoten ökar

I ljusets favör

Med detta sagt till dagens ämne

Utan avtryck

Utan att efter sig lämna några synliga spår

Försvinner tiden från arenan

Rösterna förklingat

Stridslarmet bakom sig lämnat en kalhyggets intighet

En overklighetens känsla sig infinner

Bordet rensat

Det som varit, flyttar hem till sin osynliga boning

Och vi står där vi står utan att något förstå

Vad handlade striden i grunden om

En fråga utan svar får sällskap med många andra

Motpolerna i dubbelhetens värld

Som hållit hjulen i rullning

Till ETT smält samman

Var det stillestånd vi sökte i stridens hetta

Eller var det något okänt annat

Frågor i all oändlighet vi kan ställa

I en tystnad fångad i sig själv

Var det så här det var

Innan Big Bang satte hjulen i rörelse

Tanken svindlar bortom alla spekulationer

Det enda om livet just nu vi vet

Ögonblicket, det oändligt korta, nuet, den enda tid vi äger

Vår enda egendom

Stillestånd en omöjlighet

Vibrationsrörelsen evig

Gud håller ständigt sitt vakande öga

Över allt som händer och sker på vår Jord

Vi kan sova lugnt

Efter dagens vedermödor

Inget, det minsta dammkorn

Lämnas åt sitt öde

Alla på tåget skall med

För så är det sagt, så är det utlovat

Och så kommer det att bli

Och här några ord att i fortsättningen bära med sig

Några ord att minnas

Mörker är inget annat än frånvaro av ljus

I verkligheten existerar inget mörker

Mörkret inget annat

Än en illusionernas illusion

Skapad av oss själva, när tanken spårat ur

När detta vi förstått på djupet till oss tagit

Kan vi alla våra prövningar bakom oss lämna

Må de i salig åminnelse förbli

Då har denna vetskap ett verktyg oss givit

I varje livets ögonblick hålla tanken kvar i ljusets domäner

Och vi kan gå vidare utan något mörker

Som klänger oss på ryggen

Då är vi äntligen fria att i Himmelriket

För evigt förbli

*   *   *

Mottagen av Per Beronius

————————————————-

Du gillar kanske också...