Rådet via Ron Head, 9 januari

Rådet, 9 januari 2017

Via Ron Head

 

 

Det kommer att finnas en hel del att glädjas över, och ni vet att det är mycket roligare när man delar det.

 

Idag kommer vi att tala om sanningen, eller rättare sagt vi kommer att tala om Sanningen, den som aldrig har förändrats och aldrig kommer att förändras. Vi kommer inte att gå in i en lång diskussion om vad det är, förutom att säga att det är förkroppsligat i det liv ni ser omkring er.

Om ni kommer ihåg det så nämnde vi att er värld håller på att uppleva stora förändringar, och att finns flera nya verkligheter som håller på att utvecklas där vid denna tid. Vi sa att några av dessa skulle falla bort och andra slås samman. Med andra ord kommer ni med tiden att nå konsensus.

Vad vi vill påpeka för er är vad det betyder för var och en individuellt. Hur hanterar ni den ”tillfälliga” verkligheten?

Först måste ni förstå, att när det gäller oenighet om tro och övertygelser, kan den som ni är oenig med mycket väl leva i en helt annan verklighet. Är det annorlunda mot vad ni alltid har upplevt? Nej det är det inte. På en nivå har det alltid varit så att var och en av er lever i en värld av vitt skilda upplevelser och reaktioner på dessa erfarenheter. Därför kan den, som ni är oense med, mycket väl har lika rätt som ni själva. Det skulle vara mycket bättre att lära er av den personen eller de personerna, än att insistera på er egen korrekthet.

På en något högre nivå kommer det att finnas hela grupper av människor som använder helt andra verklighetsbegrepp än dem ni ser idag. Det är viktigt att hålla detta i minnet när er värld går framåt. Hur kan er värld leva i samförstånd med deras värld? Det här är inget nytt problem. Hur kan vi vara de vi behöver vara utan att lägga oss i er rätt att göra detsamma? Det behövs inget våld för att svara på den frågan. Andra arter i er värld gör det hela tiden.

Vi har fortfarande inte nått nivån av Sanning, även om vi har pratat om saker som är sanna. Låt oss säga så här; närhelst människor eller grupper börjar argumentera om vad som är sant, har ingen av dem rätt. Var och en kan ha den uppfattningen att de har rätt, men det kan inte vara Sanning om oenighet uppstår. Tills en nivå har uppnåtts, där det som är sanning är en självklarhet, är det ingen Sanning.

Det bästa beviset på att man närmar sig den nivån är att alla kommer att acceptera det som Sanning. Det kommer att bli hörnstenen i pyramiden, så att säga. Naturligtvis är det fullt möjligt att nå en överenskommelse om något som inte är sant, men ingen av er är i stånd att veta när det sker. I själva verket skulle det förmodligen ha varit målet från början.

Det har funnits många tider i den här planetens förflutna, där nya verkligheter har tänkts ut. Ofta har det uppstått katastrofala följder för att genomföra det. Ni genomlever nu en annan sådan tid. Den här gången kunde det ske mycket smidigare. Tyvärr finns det fortfarande ett kontrollsystem och några som envist vägrar att släppa det.

Men vad som händer är faktiskt att det Gudomligas, – ni kan korrekt tolka det som det kollektiva eller universella – beslut är att ett sådant system inte kan bestå. Vi kan vidare tala om för er att det här inte är den enda platsen i det här systemet som genomgår denna typ av förändring. Det finns saker som händer här som är unika, och det finns mycket som inte är det.

För att återgå till den viktigaste punkten i detta meddelande – var snälla och inse att er förmåga att arbeta, leva och blomstra tillsammans och att ta hand om varandra – behöver bli större och användas mycket oftare. Ni måste förstå att era kollektivt känslomässiga reaktioner har en hel del att göra med vad ni går igenom härnäst.

I denna nya energetiska miljö kommer orsak och verkan inte att vara så vitt åtskilda. Ni kommer att behöva varandra. Försök att älska och respektera varandra. Dessutom kommer det att finnas en hel del att glädja sig åt. Och ni vet ju att det är mycket roligare när man delar glädjen.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://ronahead.com/

Du gillar kanske också...