Dr. Peebles via Natalie Gianelli, 22 juli, 2021

 

Dr. Peebles via Natalie Gianelli

”Bryt er fria från Sinnets förslavande”

Av Catherine Viel den 22 juli 2021

Från en personlig läsning med Dr. Peebles

 

”Det är viktigt att när du betraktar ditt arbete i världen så som du väljer det, om du väljer det, för att hjälpa till med att lösa upp faktorn med förslavande, att du inte går in i detta med ett förslavat sinne.”

Denna dialog ägde nyligen rum under en session med Dr Peebles.

CV: Jag har en stark känsla av att jag är här för att hjälpa till med att ”välta omkull” eller besegra slavkoderna. Vad kan ni berätta för mig om detta?

Dr. Peebles: Vad menar du med slavkoderna, min kära, vad innebär detta för dig?

CV: För mig betyder det att människor blir förslavade vad gäller sinnet, faktiskt. I en världslig bemärkelse, så blir människorna förslavade till vad flera kallar globalisterna, eller de som kontrollerar och som avlägsnar friheten. Detta är den utåtgående bemärkelsen av det. Men även, såsom Ni tidigare talade om det, kanske mer känslan av att vara förslavad till sinnet, eller till logiken. Eller att behöva bevisa något i stället för att det kommer från hjärtat eller de högre dimensionerna.

Dr. P: Ja. Så vad du här och just nu kommer i kontakt med, som du nämnde, medvetenheten om att det inte bara är slavkoderna, så som du skulle kunna kalla dem, om individer som blir förslavade till en annan individ, eller en annan grupp med människor, utan det är absolut upplevelsen av förslavandet av sinnet.

Sinnets förslavande är vad som skapar ett förslavande av kroppen.

De som förslavar andra gör det på grund av sitt fasthållande till det sätt på vilket sinnet fungerar. Sinnet vill säga: Jag har inte tillräckligt och därför behöver jag förslava dessa individer för att hjälpa mig få tillräckligt, eller få mer än tillräckligt. Eller sinnet säger: Jag har rätt och de har fel, därför kommer jag att förslava dessa individer till att trycka ihop dem, för att hålla dem otillgängliga för sitt goda.

Eller så säger sinnet: Dessa individer vet inte vad som är bra för dem, därför ska jag förslava dem till att göra vad som är bäst för dem.

Förslavandet sker på grund av förslavandet av sinnet hos individen. Denna någon som förslavar en annan, är kopplad till sitt eget sinne. De tänker med sitt ego och inte med hjärtat.

En individ låter sig själv förslavas på grund av sinnets förslavande. Individen kan säga till sig själv: Jag har inte makt över den här personen. Eller så har de alldeles rätt, jag vet inte vad som är bäst för mig. Jag vill inte tänka själv. Eller: Jag är underlägsen i antal, jag har inte tillräckligt med makt etc.

Så dessa är även sinnets koncept. Det som förslavar individer gör det utifrån egot och utifrån sinnet och denna någon som blir förslavad gör det utifrån egot och sinnet.

Allt handlar om rädsla. Allting är bara olika versioner av rädsla. Så det är viktigt att när du ser på ditt arbete i världen så som du väljer det, om du väljer det, att du hjälper till med att att upplösa förslavandets faktor, att du inte går in för att göra detta med ditt förslavade sinne.

Därför kan du avlägsna individer från slaveri, vilka är där på grund av förslavandet i deras eget sinne, medan du på djupet processar utifrån ditt ego, med att säga att de som är förslavade är offer. De som förslavar är tyranner.

Detta fram och tillbaka, alla in och ut, de goda, de onda, de högre och lägre – allt detta utgör fortfarande ditt förslavade sinne.

Så du kan inte lösa ett problem med självaste gärningen, eller självaste energin som skapade den, så att säga.

Så vad ska man då göra?

Precis som du sade i början av dagens session, så vill din kropp att du ska känna frid, inte bara så att du inte känner rädsla. Utan så att du får en smak av hur friden känns. Så att du ska känna, aha, detta finns också tillgängligt.

Så vad vi skulle vilja att du överväger, bara överväger, är att i stället för att lägga din fokus på att avlägsna slaveriet, om det så kommer från den fysiska dimensionen eller utifrån sinnet, i stället för att avlägsna slaveriet är vad vi skulle vilja uppmuntra till att du fokuserar din uppmärksamhet på, att få tillgång till det som du skulle kunna kalla friden. Friheten. Expansionen. Vidden, den sanna möjligheten, potentialiteten.

Så att du kommer utifrån följande: att alla ting är möjliga och i sanning, jag finns tillgänglig för det helt-och-hållet-goda. Du kommer från denna aspekt. Och ditt huvudsakliga syfte är att tillåta inte bara för dig, utan också för andra individer, att få känna sin sanna potential. Att få tillgång till livet utifrån hjärtat, först och främst. Att känna in till sanningen om vilka de är, såsom ett medvetande, såsom Gud, såsom ljus, såsom kärlek. Såsom frid.

Låter detta vettigt för dig, min kära?

CV: Ja det gör det, tack så mycket!

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...